Οι λεπτομέρεις και το κόστος για "Γρηγόρης Μικρογεύματα"

Οι λεπτομέρεις και το κόστος για "Γρηγόρης Μικρογεύματα"
Τα απαιτούμενα βήματα

1. Συμπλήρωση και αποστολή φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά).

2. Επικοινωνία από το τμήμα Ανάπτυξης και κλείσιμο συνάντησης
στα γραφεία της εταιρίας για πρώτη ενημέρωση και συλλογή πληροφοριών.

3. Δεύτερη συνάντηση με το τμήμα Ανάπτυξης, συμφωνία
και υπογραφή συμφωνητικού.

4. Εύρεση σημείου.

5. Στήσιμο καταστήματος.

6. Εγκαίνια!