Επ. Ανταγωνισμού: Μέρισμα 8,4 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2020 - 2022

  Επ. Ανταγωνισμού: Μέρισμα 8,4 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2020 - 2022

Έχει εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικ. έτους 2023 το ποσό των 2.000.000€ ως μέρισμα για την χρήση 2022

 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέδωσε, για δεύτερη συνεχή χρονιά κατά την διάρκεια της θητείας του Προέδρου Ι. Λιανού και τρίτη μετά το 2016, ως μέρισμα στον κρατικό προϋπολογισμό ποσό ύψους 4.530.541,20€ που προέκυψε από το πλεόνασμα (έσοδα-έξοδα) της οικονομικής χρήσης 2021 ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2020 ανήλθε στο ύψος του 1.860.603,02€.

Επίσης, έχει προβλεφθεί και εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικ. έτους 2023 το ποσό των 2.000.000€ ως μέρισμα για την οικονομική χρήση 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ