Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ το κοινό κείμενο για τον προϋπολογισμό 2023

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ το κοινό κείμενο για τον προϋπολογισμό 2023

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη συμφωνία στις 23 Νοεμβρίου 2022.

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών το κοινό κείμενο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το επόμενο έτος. Οι δεσμεύσεις είναι νομικά δεσμευτικές υποσχέσεις για τη δαπάνη χρημάτων σε δραστηριότητες που υλοποιούνται για αρκετά χρόνια.

Tο Συμβούλιο των Υπουργών είχε συμφωνήσει στις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Νοεμβρίου. Η απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία για την έγκριση επιτεύχθηκε σήμερα, κάτι που σημαίνει ότι το Συμβούλιο δίνει το πράσινο φως στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023.

Οι πληρωμές καλύπτουν δαπάνες που προκύπτουν από δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ή των προηγούμενων ετών.

Οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023 στις 14 Νοεμβρίου, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη Συνθήκη. Απαιτείται η επίσημη έγκριση της συμφωνίας και από τα δύο θεσμικά όργανα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να την εγκρίνει στις 23 Νοεμβρίου 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ