Οι τιμές των εμπορευμάτων αυξάνονται: Kαθοριστικοί παράγοντες η μετα-Covid ανάκαμψη και η Ουκρανία

 Οι τιμές των εμπορευμάτων αυξάνονται: Kαθοριστικοί παράγοντες η μετα-Covid ανάκαμψη και η Ουκρανία

Από τα βασικά εμπορεύματα, η πιο σημαντική αύξηση από έτος σε έτος ήταν στις περιπτώσεις του φυσικού αερίου, του λιθίου και του άνθρακα

Οι τιμές όλων των βασικών εμπορευμάτων σημείωσαν πρωτοφανή αύξηση τον τελευταίο χρόνο. Η άνοδος της τιμής τους μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη μετά τη χειρότερη φάση της πανδημίας του κορωνοϊού. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο πόλεμος στην Ουκρανία έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την αύξηση, σύμφωνα με όσα αναφέρει η CapitalPanda.Από τα βασικά εμπορεύματα, η πιο σημαντική αύξηση από έτος σε έτος ήταν στις περιπτώσεις του φυσικού αερίου, του λιθίου και του άνθρακα. Οι τιμές αυτών των τριών εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά αρκετές εκατοντάδες τοις εκατό σε ένα μόνο έτος. Η τιμή του φυσικού αερίου στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε πιο πολύ από όλες, και συγκεκριμένα κατά 641%. Η τιμή του λιθίου έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 500%, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης, κυρίως λόγω της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης.
Η τρίτη ταχύτερη αύξηση των τιμών εμφανίστηκε στον άνθρακα. Η τιμή του αυξήθηκε περισσότερο από 300% από έτος σε έτος, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η ζήτηση οδηγήθηκε κυρίως από την ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής. Ο άνθρακας ήταν επίσης το μόνο εμπόρευμα (εντός της συγκρίσιμης ομάδας εμπορευμάτων) που η τιμή του αυξήθηκε περισσότερο από εκατό τοις εκατό από την αρχή του τρέχοντος έτους.
Μια άλλη ομάδα στρατηγικών εμπορευμάτων αποτελείται από εκείνα των οποίων οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά δεκάδες τοις εκατό από έτος σε έτος. Αυτά περιλαμβάνουν το αργό πετρέλαιο brent (61,3%), το σιτάρι (69,5%), τον χρυσό (15,1%) και τον χαλκό (11,1%). Στην τρίτη ομάδα εμπορευμάτων, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε εκείνα που, αντιθέτως, έγιναν φθηνότερα από έτος σε έτος. Από παγκόσμια άποψη, αυτές είναι μάλλον εξαιρέσεις. Πρόκειται για το σιδηρομετάλλευμα (-11,9%), την πλατίνα (-11%) και το ασήμι (-0,3%).
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ετήσια εικόνα δεν αποτυπώνει τις εξελίξεις των τιμών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, επομένως μετατοπίζοντας τη συγκριτική περίοδο (δηλ. Φεβρουάριος 2022 σε Φεβρουάριο 2021 αντί Μάρτιος 2022 σε Μάρτιο 2021) ενδέχεται να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Επομένως, μια σύγκριση της μεταβολής των εμπορευμάτων από την αρχή του τρέχοντος έτους μέχρι την 11η Μαρτίου θα μας δώσει μια πιο ακριβή εικόνα της πραγματικής εξέλιξης της αγοράς εμπορευμάτων. Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, οι τιμές όλων των εμπορευμάτων που παρακολουθούνται έχουν αυξηθεί.
Η ανάπτυξη ολόκληρης της αγοράς εμπορευμάτων αποτυπώνεται από τον δείκτη Dow Jones Commodity Index (DJCI). Η αξία του έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 50% τους τελευταίους 12 μήνες και περίπου 20% από την αρχή του 2022.
Ο δείκτης Dow Jones Commodity Index είναι ένας δείκτης βασικών εμπορευμάτων ευρείας αγοράς. Τα κύρια χαρακτηριστικά του δείκτη είναι η διαφοροποίηση και η ρευστότητα. Ο δείκτης περιλαμβάνει τρεις μεγάλους τομείς: Ενέργεια, Γεωργία και Κτηνοτροφία και Μέταλλα. Αυτοί οι τομείς σταθμίζονται εξίσου εντός του δείκτη και επανεξισορροπούνται ανά τρίμηνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ