Τεράστια αύξηση 98,7% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Τεράστια αύξηση 98,7% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Για έναν ακόμη μήνα η αύξηση της αξίας των εισαγωγών ήταν πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών.

 

Τεράστια αύξηση της τάξης του 98,7% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Ιανουάριο εφέτος, καθώς για έναν ακόμη μήνα η αύξηση της αξίας των εισαγωγών ήταν πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 6.318,4 εκατ. ευρώ έναντι 4.002,6 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 57,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.320,0 εκατ. ευρώ ή 42,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1309,3 εκατ. ευρώ ή 42,6%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 3.374,1 εκατ. ευρώ έναντι 2.520,8 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 33,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 409,6 εκατ. ευρώ ή 20,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 406,0 εκατ. ευρώ ή 20,2%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.944,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.481,8 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 98,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 910,4 εκατ. ευρώ ή 84,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 903,3 εκατ. ευρώ ή 84,6%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ