Πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωστρέφειας της Enterprise Greece

Πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωστρέφειας της Enterprise Greece

Το Συμβούλιο Εξωστρέφειας, έχει ως βασικό αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς την Enterprise Greece για το σύνολο των αρμοδιοτήτων της και θα έχει ως σκοπό, όχι μόνο την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης

H πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωστρέφειας της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021.

Την έναρξη της εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωστρέφειας, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, κ. Γιάννης Σμυρλής, παρουσία του Υφυπουργού για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κώστα Φραγκογιάννη, της διοίκησης της Enterprise Greece και των Μελών του Συμβουλίου, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι φορέων / επαγγελματικών οργανώσεων.

Στη χθεσινή συνεδρίαση συμμετείχαν: α) ο κος Απόστολoς Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, β) ο κος Πάνος Λώλος, Μέλος του Δ.Σ. και ο κος Γεώργιος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), γ) ο κος Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, δ) η κα Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), ε) ο κος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), στ) Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος(ΣΕΒΕ), ζ) ο κος Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ο κος Νικόλαος Βασιλείου, Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής / Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων ΕΒΕΑ, η) ο κος Βασίλης Κορκίδης Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, και θ) ο κος Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ).

Το Συμβούλιο Εξωστρέφειας, έχει ως βασικό αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς την Enterprise Greece για το σύνολο των αρμοδιοτήτων της και θα έχει ως σκοπό, όχι μόνο την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών και της αγοραστικής τους δύναμης και κατ’ επέκταση την ευημερία της χώρας.

Τα θέματα της πρώτης συνεδρίασης περιλάμβαναν τα εξής:

1. Παρουσίαση νέας δομής οικονομικής διπλωματίας – Συνεργασία με παραγωγικούς φορείς

2. Στρατηγική Εξωστρέφειας: i. Προσέλκυση Επενδύσεων - ii. Προώθηση Εξαγωγών

3. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας έτους 2022: κατάρτιση σχεδίου, προτάσεις δράσεων ανά γεωγραφική περιοχή και κλάδο

4. Πλαίσιο λειτουργίας Συμβουλίου Εξωστρέφειας

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας (ΕΣΣΕ), το οποίο είχε παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί, τον οδικό χάρτη στον οποίον αποτυπώνεται το σύνολο των δράσεων εξωστρέφειας της χώρας. Μέσω της χαρτογράφησης αυτής διευκολύνονται οι συνέργειες και επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερος προγραμματισμός, δεδομένου ότι για κάθε δράση προσδιορίζονται οι αρμόδιοι φορείς και ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης αυτής.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας για το χρονικό διάστημα 2022-2025 διαρθρώνεται γύρω από τρεις στρατηγικούς άξονες:

(i) την ανάδειξη της οικονομικής και εμπορικής θέσης της χώρας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο,
(ii) την αναβάθμιση των δομών εξωστρέφειας και
(iii) την ενδυνάμωση στο πλαίσιο των πολυμερών οικονομικών σχέσεων.

Εντός του συγκεκριμένου πλαισίου, διαμορφώνεται η στοχοθεσία ανά χώρα και η οποία αφορά σε:

1. Διμερείς σχέσεις
2. Πολυμερείς συμφωνίες
3. Προσέλκυση επενδύσεων – προώθησης εξαγωγών
4. Τεχνικά έργα / περιβάλλον
5. Ενέργεια
6. Τεχνολογία / τεχνογνωσία
7. Μεταφορές / Εφοδιαστική αλυσίδα
8. Τουρισμός
9. Αναπτυξιακή συνεργασία

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου, ο Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια κ. Κώστας Φραγκογιάννης επανέλαβε τη σπουδαιότητα της Οικονομικής Διπλωματίας ως βασικού άξονα της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, τονίζοντας ότι το Συμβούλιο Εξωστρέφειας αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την αποτελεσματική άσκησή της.

Ο Υφυπουργός, κος. Κ. Φραγκογιάννης, αναφέρθηκε επιγραμματικά στα θεαματικά αποτελέσματα της εφαρμογής του πρώτου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2021 – ήτοι ρυθμό ανάπτυξης το 2021 που αγγίζει το 8%, αύξηση των εξαγωγών, το πρώτο εξάμηνο του έτους κατά 25% και κατά 35% των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, σαφή βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας. Και εξέφρασε την πεποίθηση ότι με την επίσημη εμπλοκή και συνεργασία των παραγωγικών φορέων στην κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας για το 2022, που εγκαινιάζεται σήμερα, αναμένονται ακόμα πιο θεαματικά αποτελέσματα και στην προσέλκυση επενδύσεων, και στην προώθηση των εξαγωγών και στη γενικότερη αναβάθμιση της εικόνας της χώρας.

Ο Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, κ. Γιάννης Σμυρλής, ανέφερε ότι "Η παγκόσμια οικονομική κρίση στην αρχή, η βαθιά κρίση της ελληνικής οικονομίας στη συνέχεια και τελευταία η πρωτόγνωρη πανδημία της Covid-19, δημιούργησαν τεράστιες προκλήσεις για την χώρα μας, η οποία όμως προσαρμόστηκε με ταχύτατους ρυθμούς στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν παγκοσμίως. Η ελληνική οικονομία έδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και ταυτόχρονα έθεσε τα θεμέλια για την επόμενη μέρα. Η χώρα προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις που συνέβαλαν στον επαναπροσανατολισμό της οικονομίας της προς τις παγκόσμιες αγορές, προσελκύοντας ξένες επενδύσεις και επιτυγχάνοντας ρεκόρ εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε μία μεταρρύθμιση που άλλαξε το πρόσωπο της οικονομικής διπλωματίας στη χώρα μας. Ακολουθώντας το παράδειγμα των πλέον ανεπτυγμένων χωρών, υλοποίησε μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση, με ενιαία δομή, η οποία ενσωματώνει το σύνολο των οργανισμών που φέρουν την ευθύνη της οικονομικής εξωστρέφειας.

Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, πέρασαν δύο αμιγώς εξωστρεφείς οργανισμοί, η Enterprise Greece και ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), ενώ στο δίκτυο των Εµπορικών Ακολούθων στις Πρεσβείες µας στο Εξωτερικό προστέθηκε και η Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.∆.Α.Σ.), εξασφαλίζοντας πλέον τη δυνατότητα άσκησης µιας πραγµατικά πολυεπίπεδης εξωτερικής οικονομικής πολιτικής. Με αυτό τον τρόπο, η πολιτεία προσφέρει πλέον ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις ελληνικές εταιρείες τόσο για την εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και την χρηματοδοτική τους κάλυψη αλλά και την εξασφάλιση έργων στο εξωτερικό.
Σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς που είναι σήμερα μαζί μας εδώ, είμαι πεπεισμένος, ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα και να προσεγγίσουμε νέες αγορές, να αναδείξουμε νέους παραγωγικούς τομείς, να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια της χώρας αξιοποιώντας νέα κανάλια όπως μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες διεθνούς εμπορίου και να εκπαιδεύσουμε τους Έλληνες εξαγωγείς στους νέους ψηφιακούς τρόπους επικοινωνίας κατά την άσκηση του επιχειρείν."

Οι παραγωγικοί φορείς που συμμετείχαν, χαιρέτησαν τη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωστρέφειας, αναφέρθηκαν σε θέματα που απασχολούν τα Μέλη τους και ευχήθηκαν το Συμβούλιο να λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα συντονισμού, επίλυσης θεμάτων και ουσιαστικού μηχανισμού προώθησης της Εξωστρέφειας της χώρας.

Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Εξωστρέφειας ενέκριναν την Πρόταση του Προέδρου κ. Σμυρλή για την διενέργεια 4 συναντήσεων ετησίως. Οι Συνεδριάσεις θα φιλοξενούνται εκ περιτροπής από τους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, ο φορέας που θα φιλοξενεί τη Συνεδρίαση, θα προτείνει και ένα θέμα που θα συζητείται με εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων και φορέων, πέραν της ημερησίας διάταξης. Οι επόμενες 3 συνεδριάσεις θα λάβουν χώρα κατά σειρά στην Αθήνα από τον ΕΒΕΑ, στην Κρήτη από τον ΣΕΚ και στην Θεσσαλονίκη από τον ΣΕΒΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ