ΥΠΑΑΤ: Εκδόθηκε η απόφαση για εφαρμογή του νόμου που αφορά τις αθέμιτες πρακτικές

ΥΠΑΑΤ: Εκδόθηκε η απόφαση για εφαρμογή του νόμου που αφορά τις αθέμιτες πρακτικές

Ποια είναι τα προϊόντα που προστατεύονται από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή του νόμου που αφορά τις αθέμιτες πρακτικές, σύμφωνα με την οποία, όπως σημειώνει, επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της άμεσης πληρωμής των παραγωγών αλλά και της μείωσης του κινδύνου της καρτελοποίησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, τα προϊόντα που προστατεύονται από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι:

- Όσα προϊόντα παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως αυτά αναλυτικά προσδιορίζονται από τις κοινοτικές υποδιαιρέσεις της «Συνδυασμένης ονοματολογίας» (ΣΟ) του Καν. (ΕΟΚ) 2658/87.

- Όσα προϊόντα μεταποιούνται από τον επαγγελματία αγρότη για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα με τη χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό, τα οποία είναι δικής του παραγωγής και η μεταποίηση πραγματοποιείται στον χώρο της αγροτικής εκµετάλλευσής του ή της ιδιωτικής κατοικίας του.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «με την με αριθμό 1686/298736/26.10.2021 (ΦΕΚ: 5054/Β/1-11-21) απόφασή του προβλέφθηκε, μεταξύ των άλλων ο τρόπος συγκρότησης και σύγκλησης των συνεδριάσεων της πενταμελούς Επιτροπής Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών, που λειτουργεί στο ΥπΑΑΤ, καθώς και όλες οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή ερευνών και ακροάσεων, για την υποβολή καταγγελιών και κυρίως για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας του προσώπου του καταγγέλλοντος.

Απ' αυτά όσα καθίστανται ακατάλληλα προς πώληση εντός τριάντα (30) ημερών από την τελευταία πράξη συγκομιδής, παραγωγής ή μεταποίησής τους, θα πληρώνονται εντός 30 ημερών και τα υπόλοιπα εντός 60 ημερών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ