ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 21,1% στο εμπορικό έλλειμμα στο εννεάμηνο του 2021

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 21,1% στο εμπορικό έλλειμμα στο εννεάμηνο του 2021

Σε 16.707,7 εκατ. ευρώ έναντι 13.795,9 εκατ. ευρώ , που ήταν πέρσι την ίδια περίοδο, ανήλθε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το εννεάμηνο του 2021

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε σε 16.707,7 εκατ. ευρώ (19.689,5 εκατ. δολάρια) έναντι 13.795,9 εκατ. ευρώ (15.334,3 εκατ.δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 21,1%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.927,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,5% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.973,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,0%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 45.345,6 εκατ. ευρώ (54.033,2 εκατ. δολάρια) έναντι 36.194,8 εκατ. ευρώ (40.592,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 25,3%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 5.295,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 5.323,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,3%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 28.637,9 εκατ. ευρώ (34.343,7 εκατ. δολάρια) έναντι 22.398,9 εκατ. ευρώ (25.258,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 27,9%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 3.368,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 3.349,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Σεπτέμβριος

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2021 ανήλθε στο ποσό των 5.807,5 εκατ. ευρώ (6.815,5 εκατ. δολάρια) έναντι 4.233,1 εκατ. ευρώ (4.973,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ ,37,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 658,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 654,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,8%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2021 ανήλθε στο ποσό των 3.696,3 εκατ. ευρώ (4.364,0 εκατ. δολάρια) έναντι 2.581,5 εκατ. ευρώ (3.051,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 43,2%. Ηαντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 475,7 εκατ. ευρώ δηλαδή 22,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 467,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,6%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2020.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 ανήλθε σε 2.111,2 εκατ. ευρώ (2.451,5 εκατ. δολάρια) έναντι 1.651,6 εκατ. ευρώ (1.922,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 27,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 182,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,4%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 186,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,7% σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ