ΟΔΔΗΧ: Στο -0,41% το επιτόκιο των εξάμηνων εντόκων - Αντλήθηκαν 812,5 εκατ. ευρώ

ΟΔΔΗΧ: Στο -0,41% το επιτόκιο των εξάμηνων εντόκων - Αντλήθηκαν 812,5 εκατ. ευρώ


Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.144 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,83 φορές, ενώ έγιναν δεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ

 

Στο -0,41%, διαμορφώθηκε το επιτόκιο στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, ύψους 625 εκατ. ευρώ, την οποία πραγματοποίησε ο ΟΔΔΗΧ και αντλήθηκαν 812,5 εκατ. ευρώ.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.144 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,83 φορές, ενώ έγιναν δεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, στις 12μ.μ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ