ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών και αλιευμάτων

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών και αλιευμάτων

Μείωση 0,8% σημείωσε ο αριθμός των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών μέσης και παράκτιας αλιείας στη χώρα πέρυσι, σε σύγκριση με το 2019, και ανήλθε σε 13.763 σκάφη, έναντι 13.877 σκαφών το 2019.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι μεταβολές του αριθμού των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών (μέσης και παράκτιας αλιείας), κατά τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής:

Ο αριθμός των σκαφών μέσης αλιείας (μηχανότρατες και γρι-γρι) παρουσίασε μείωση 0,2% και ανήλθε σε 484 (245 μηχανότρατες και 239 γρι-γρι) το 2020 από 485 (246 μηχανότρατες και 239 γρι-γρι) το 2019.

Ο αριθμός των σκαφών παράκτιας αλιείας (βιντζότρατες και λοιπά εργαλεία) παρουσίασε μείωση 0,8% και ανήλθε σε 13.279 (221 βιντζότρατες και 13.058 λοιπά σκάφη) το 2020 από 13.392 (221 βιντζότρατες και 13.171 λοιπά σκάφη) το 2019.

Η συνολική ποσότητα των αλιευμάτων μέσης και παράκτιας αλιείας μειώθηκε κατά 14,3% και η αξία τους μειώθηκε κατά 12,9%. Συγκεκριμένα, η συνολική αλιευθείσα ποσότητα ανήλθε σε 70.182,5 τόνους και η αξία σε 238.190,4 χιλιάδες ευρώ το 2020, έναντι 81.920,0 τόνων και 273.420,8 χιλιάδων ευρώ το 2019.

Πέρυσι, από τους 70.182,5 τόνους της συνολικής αλιευθείσας ποσότητας μέσης και παράκτιας αλιείας, το 79,6% αφορούσε σε ιχθύες, το 9,9% σε κεφαλόποδα, το 9,2% σε μαλακόστρακα και το 1,3% σε οστρακοειδή.

Τα είδη με τις μεγαλύτερες αλιευθείσες ποσότητες ήταν ο γαύρος και η σαρδέλα, τα οποία με ποσότητες 11.275,5 τόνους και 10.680,8 τόνους, αντίστοιχα, καλύπτουν το 16,1% και το 15,2% του συνόλου των αλιευθεισών ποσοτήτων το 2020.

Οι μεγαλύτερες ποσότητες αλιευμάτων εντοπίζονται στις περιοχές αλιείας: (α) Κόλποι Στρυμωνικός και Καβάλας, ακτές νήσου Θάσου και Θρακικό Πέλαγος, 18.255,9 τόνοι και ποσοστό 26%, και (β) Κόλποι Θερμαϊκός και Χαλκιδικής, 17.749,9 τόνοι και ποσοστό 25,3%.

Η μέση ετήσια απασχόληση στη μέση και στην παράκτια αλιεία παρουσίασε μείωση 6,8% το 2020 σε σχέση με το 2019 και ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 18.535 άτομα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ