Κομισιόν: 46,4 εκατ. ευρώ, για την υποστήριξη MME στην Κύπρο

Κομισιόν: 46,4 εκατ. ευρώ, για την υποστήριξη MME στην Κύπρο

Yποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία,


Πρόσθετη χρηματοδότηση, ύψους 46,4 εκατ. ευρώ, για την οικονομική ανάκαμψη στην Κύπρο ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του REACT-EU.

Το ποσό ύψους 46,4 εκατ. ευρώ θα δοθεί μέσω τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη» και θα επενδυθεί για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, κυρίως με μη επιστρεπτέα οικονομική στήριξη για κεφάλαια κίνησης (επιχορηγήσεις), καθώς και για δράσεις που συμβάλλουν στους στόχους της κλιματικής αλλαγής.

Εξάλλου, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την τροποποίηση Επιχειρησιακών προγραμμάτων στην Ισπανία, ύψους 1 δισεκ. ευρώ και στην Ιταλία, ύψους 1,6 δισεκ. ευρώ, στο πλαίσιο του REACT-EU.

Το REACT-EU αποτελεί μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU) και παρέχει 50,6 δισεκ. ευρώ επιπλέον χρηματοδότηση (σε τρέχουσες τιμές) κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022 σε προγράμματα πολιτικής συνοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ