Αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα ανοίξουν έως τα τέλη Ιουλίου

Αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα ανοίξουν έως τα τέλη Ιουλίου

ΚΑΠΗ, χαρτοπαικτικές λέσχες και ντισκοτέκ θα παραμείνουν με κατεβασμένα ρολά τουλάχιστον για έως το τέλος Ιουλίου.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε νωρίτερα σήμερα δεν θα παρέχονται ως και τις 26 Ιουλίου:

Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση:

α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10) και

β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11),

γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.13),

δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.14) και

ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων [ΚΑΔ 8810].

- Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού (ΚΑΔ 92.00.11.00).

- Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης (ΚΑΔ 92.00.11.02).

- Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04).

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.