Ευρω-αυτοκριτική για τα ελληνικά μνημόνια

Ευρω-αυτοκριτική  για τα ελληνικά μνημόνια

Τη μερική επιτυχία των προγραμμάτων προσαρμογής στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση αξιολόγησης που συνέταξε ο Χοακίν Αλμούνια για λογαριασμό του συμβουλίου διοίκησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Ειδικότερα το πρόγραμμα του ESM αντιμετώπισε μόνο μερικώς το μεγάλο κενό στην οικονομική παραγωγή , ενώ οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων δεν είχαν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα καθώς δεν μπόρεσαν να συμπληρώσουν τις προσαρμογές που έγιναν στην αγορά εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα του EFSF και του ESM κατόρθωσαν να διατηρήσουν την ακεραιότητα της ευρωζώνης, να σταθεροποιήσουν την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και να ενισχύσουν τους θεσμούς. Τα προγράμματα απέτρεψαν την έξοδο της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ και τη μετάδοση της αστάθειας σε άλλες χώρες της ευρωζώνης, όμως δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή στις κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού, αναφέρει η έκθεση του Χ. Αλμούνια. Η έκθεση παρατηρεί επίσης πως η εισοδηματική ανισότητα παρέμεινε στη χώρα, ενώ μία από τις ανεπιθύμητες παρενέργειες των παρεμβάσεων ήταν η κατακόρυφη πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων. Τα προγράμματα, σημειώνει η έκθεση, έθεσαν σε κίνηση μια σειρά αλλαγών στη νοοτραπία όμως δεν υπήρξε κάποιος ριζικός μετασχηματισμός στην Ελλάδα, σημειώνει η έκθεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ