Όλες οι ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές

Όλες οι ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η  απόφαση των συναρμόδιων υπουργών που καθορίζει  τους όρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με την απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας, Υγείας και Εσωτερικών απαγορεύεται προσωρινά η λειτουργία του κλάδου των λαϊκών αγορών που περιλαμβάνουν μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια. Από το γενικό αυτό μέτρο επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση μετακίνηση με τις εξής προϋποθέσεις:

α) η μετακίνηση από την Περιφέρεια παραγωγής στην Περιφέρεια της υπαίθριας αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται, πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας (η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 7 Απριλίου, άρα το συγκεκριμένο εδάφιο ισχύει ως και τις 10 Απριλίου)

β) η μετακίνηση του φυσικού προσώπου ή αναπληρωτή αυτού (άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4497/2017) προς την Περιφέρεια λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς, γίνεται άπαξ,

γ) ο παραγωγός-πωλητής ή αναπληρωτής του φέρει πάντα μαζί του/της υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν έχει μετακινηθεί, ούτε πρόκειται να μετακινηθεί προς την Περιφέρεια παραγωγής και ότι διαμένει αδιάλειπτα στην Περιφέρεια της υπαίθριας αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.

Για το διάστημα έως και τις 30 Απριλίου (και εφόσον δεν υπάρχει παράταση στα μέτρα) επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών ως ακολούθως:

  • Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες). Το συγκεκριμένο μέτρο δεν ισχύει στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές.
  • Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλη-τών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
  • Απαγορεύεται η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.
  • Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες κάθε φορά πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις υπαίθριες αγορές ευθύνης τους.
Διαβάστε αναλυτικά την υπουργική απόφαση για τις λαϊκές αγορές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ