Πάνω από 84 δισ. τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Ανεπίδεκτα είσπραξης περίπου 20 δισ.

Η ακτινογραφία των οφειλετών σύμφωνα με την ανάλυση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής

Πάνω από 84 δισ. τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Ανεπίδεκτα είσπραξης περίπου 20 δισ.

Μαγική εικόνα εμφανίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς σε ονομαστικό επίπεδο διαμορφώθηκαν στα 105,6 δισ. ευρώ σε ονομαστικό επίπεδο στο τέλος του 2019. Ωστόσο αν αφαιρεθούν οι οφειλές που είναι ανεπίδεκτες είσπραξης μένουν οφειλές ύψους 84,1 δισ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, τα νέα ληξιπρόθεσμα της περιόδου 1/12/2018 - 30/11/2019 ανέρχονται σε 8 δις ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά 2,9 δις ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, συνεχίζεται και σε αυτό το τρίμηνο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η αύξηση των εκροών από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή του αθροίσματος των εισπράξεων και των διαγραφών. Ειδικότερα, το εν λόγω άθροισμα διαμορφώθηκε στα 7,5 δις ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 495,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των διαγραφών κατά 709,8 εκατ. ευρώ και στη μείωση των εισπράξεων επί των συνολικών ετήσιων ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά 228,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2018.

Το Γραφείο επισημαίνει τη σημαντική αύξηση των οφειλών που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση μετά την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4611/2019.

Ειδικότερα, το ποσοστό του ρυθμισμένου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου διαμορφώθηκε στο 6,1% την 1/1/2020, το οποίο αντιστοιχεί σε 6,5 δις ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους προσέγγιζε το 3,5%.

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος του 2019 παρατηρείται αύξηση κατά 4.158 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 4.068.908 οφειλέτες.

Η αύξηση του αριθμού των οφειλετών παρατηρείται κυρίως στην κατηγορία με χρέη μικρότερα από 50 ευρώ, καθώς προστέθηκαν σε ετήσια βάση 66.541 οφειλέτες εκ των οποίων οι 24.222 έχουν χρέη μικρότερα από 1 ευρώ (το σύνολο των τελευταίων είναι 357.350).

Αντίθετα, αξιόλογη μείωση κατά 44.944 πρόσωπα παρατηρείται στον αριθμό των οφειλετών με χρέη μεταξύ 50 και 500 ευρώ. Η μείωση του αριθμού των οφειλετών σε αυτήν την κατηγορία συνοδεύεται από μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 13,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μείωση του αριθμού των οφειλετών σημειώθηκε στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (κατά 26.363 οφειλέτες), η οποία οδήγησε σε μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 25,8 εκατ. ευρώ.

Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 542,9 εκατ. ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε μικρή αύξηση κατά 181 πρόσωπα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ