Ο ρυθμός αύξησης των χρεών προς το Δημόσιο, οι οφειλέτες και οι κατασχέσεις

Ο ρυθμός αύξησης των χρεών προς το Δημόσιο, οι οφειλέτες και οι κατασχέσεις

Το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ανήλθε σε 85,272 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δόθηκαν στη δημοσιότητα

Στα 105,426 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, παρουσιάζοντας μείωση 0,53%, συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, αν και το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ανήλθε σε 85,272 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Απο το ποσό αυτό βέβαια, πάνω από 20 δισ. ευρώ κρίνονται από τις αρμόδιες αρχές ως ανεπίδεκτα είσπραξης, ενώ οφειλές ύψους 6,5 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί σε κάποιου είδους ρύθμιση

Αξιοσημείωτη μείωση παρουσιάζει και ο ρυθμός αύξησης των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες το Νοέμβριο αυξήθηκαν κατά 737 εκατ. ευρώ έναντι 857 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018 (μείωση 14%). Το σύνολο των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν από την αρχή του έτους ανήλθε στο διάσημα του ενδεκαμήνου του 2019 στο ποσών των 6,953 δισ. ευρώ έναντι 9,690 δισ. ευρώ το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2018 (μείωση 28,25%).

Αύξηση 0,8% παρουσίασε το Νοέμβριο και το πλήθος των οφειλετών του δημοσίου το οποίο ανήλθε σε 4.239.724 έναντι 4.200.472 τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Απ’ όσους χρωστούν προς το δημόσιο, συνολικά 1,244 εκατομμύρια φορολογούμενοι υπέστησαν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης το 2019, ενώ επιπρόσθετα 1,821 εκατ. ευρώ κινδυνεύουν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ