Φρένο από την ΕΚΤ στη μείωση του ορίου χρήσης μετρητών στα 300 ευρώ

Φρένο από την ΕΚΤ στη μείωση του ορίου χρήσης μετρητών στα 300 ευρώ

Στον «σκόπελο» της ΕΚΤ σκόνταψε η απόπειρα της κυβέρνησης να μειώσει στα 300 ευρώ από 500 ευρώ που είναι σήμερα το ανώτατο όριο χρήσης μετρητών σε μία συναλλαγή.

Στη γνωμοδότησή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περιγράφει αναλυτικά το πλαίσιο που ισχύει στην ευρωζώνη σχετικά με τη διακίνηση χρήματος και επισημαίνει πως οι περιορισμοί στη χρήση των μετρητών πρέπει να σταθμιστούν προσεκτικά έναντι τουδημόσιου όφελους. Η δυνατότητα πληρωμής σε μετρητά εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για ορισμένες κοινωνικές ομάδες που εξαιτίας διαφόρων θεμιτών λόγων δεν χρησιμοποιούν άλλα μέσα πληρωμής, σχολιάζει η ΕΚΤ.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Euro2day, η ΕΚΤ θυμίζει πως με βάση τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, έμφαση δίνεται στις πληρωμές με μετρητά αξίας 10.000 ευρώ ή περισσότερο. Για τον λόγο αυτό, τόσο η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για μείωση του ορίου στη χρήση μετρητών στα 300 ευρώ όσο και το υφιστάμενο όριο των 500 ευρώ, είναι δυσανάλογες σε σχέση με τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις στο σύστημα πληρωμών σε μετρητά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ