Ανοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα ενοικίου

Ανοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα ενοικίου

Σε λειτουργία τέθηκε από το βράδυ της Τρίτης η πλατφόρμα για το επίδομα ενοικίου στη διεύθυνση www.epidomastegasis.gr.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται μέσω ταυτοποίησης από το Taxisnet και με εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ, με τον δικαιούχο να δηλώνει υπευθύνως πως τα στοιχεία που καταχωρεί είναι αληθή.

Το ποσό του επιδόματος ορίζεται στα 70 ευρώ με προσαύξηση κατά 35 ευρώ τον μήνα για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα. Επίσης, στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 25 ευρώ τον μήνα. Ενδεικτικά:

Για νοικοκυριό που αποτελείται από δύο μέλη, το επίδομα ανέρχεται σε 105 ευρώ
Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο παιδί, το επίδομα διαμορφώνεται σε 140 ευρώ
Για τριμελή οικογένεια το επίδομα είναι 140 ευρώ

Ως ανώτατο όριο επιδόματος ορίζονται τα 210 ευρώ τον μήνα

Για την ένταξη στο επίδομα το συνολικό ετήσιο εισόδημο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού. Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο τέκνο ρίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Η ακίνητη περιουσία των δικαιούχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε αξία τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Τέλος, το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 21.000 ευρώ.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς δι- αβίωσης,
- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκα- φών αναψυχής,
- δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ