Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Πιτσιλή για το 2019

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Πιτσιλή για το 2019

Σαρωτικούς ελέγχους της εφορίας, κέντρο είσπραξης οφειλών στην Αττική, αυτόματη ενημέρωση του μητρώου των φορολογουμένων με στοιχεία από τις δημόσιες υπηρεσίες είναι μεταξύ άλλων τα μέτρα που προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το 2019

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής σε συνάντησή του με τους προϊσταμένους των εφοριών, τελωνείων και του Γενικού Χημείου του Κράτους παρουσίασε τους στόχους για το 2019. Πρώτιστος στόχος είναι η βελτιστοποίηση της είσπραξης εσόδων για τα κρατικά ταμεία, η πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά και η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Στα άμεσα σχέδια της Φορολογικής Διοίκησης είναι η καθιέρωση του συστήματος σταδιακής αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, το λεγόμενο σύστημα του «προοδευτικά ακατάσχετου λογαριασμού», το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως το τέλος Μαρτίου.

Η προοδευτική αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών αφορά τους συνεπείς οφειλέτες και αποτελεί άμεση προτεραιότητα της ΑΑΔΕ. Μ ε βάση το σχέδιο που έχει εκπονηθεί, ο στόχος είναι κάθε φορά που ο οφειλέτης καταβάλλει τη δόση στο πλαίσιο ρύθμισης για τις οφειλές του, να αποδεσμεύεται προοδευτικά και ένα ποσό πολλαπλάσιο αυτής από τον δεσμευμένο τραπεζικό του λογαριασμό.

Ο κ. Πιτσιλής ζήτησε να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους σε υποθέσεις που πληρούν κριτήρια υψηλής παραβατικότητας, ενώ ανέφερε ότι έως το τέλος του έτους θα δημιουργηθεί το κέντρο είσπραξης οφειλών Αττικής.

Επίσης, το σχέδιο περιλαμβάνει και την ολοκλήρωση του έργου για τον εντοπισμό όσων έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb τα οποία δεν δηλώνουν και τη διενέργεια ελέγχων στο ΦΠΑ και στο εισόδημα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια παραβατικότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ