Εγκρίθηκε από τον ESM η εκταμίευση της δόσης των 6,7 δισ.

Εγκρίθηκε από τον ESM η εκταμίευση της δόσης των 6,7 δισ.

Το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της τμηματικής δόσης των 6,7 δισ. ευρώ έδωσε το διοικητικό συμβούλιο του ESM.

Η έγκριση οδηγεί στην άμεση εκταμίευση ποσού 5,7 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 5,7 δισ. ευρώ, τα 3,3 δισ. ευρώ θα καλύψουν τις τρέχουσες χρηματοδοτικές ανάγκες, τα 1,9 δισ. ευρώ θα πάνε για το «ταμειακό μαξιλάρι» που σχηματίζεται για τη μετά το Μνημόνιο εποχή και τα 500 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου.

Η δεύτερη υπό - δόση ύψους 1 δισ. ευρώ θα καταβληθεί το Μάιο μόνον υπό την προϋπόθεση πως ενδιάμεσα η ελληνική κυβέρνηση θα έχει μειώσει επαρκώς τις καθυστερούμενες πληρωμές της προς τον ιδιωτικό τομέα και θα έχει συνεχίσει τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Η εν λόγω εκταμίευση υπόκειται σε νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ESM.

Στη σημερινή συνεδρίαση επικυρώθηκε και η αναθεώρηση της δανειακής σύμβασης του ESM ούτως ώστε να περιληφθούν και όλοι οι όροι που θα συνδέονται με το «Yπερταμείο» αποκρατικοποιήσεων και οι δεσμεύσεις που θα αναλάβει τα επόμενα χρόνια αναφορικά με τη διασφάλιση των εσόδων που θα έχει και θα οδεύουν κατά το ήμισυ στην αποπληρωμή του χρέους.