Έρχονται τα πάνω κάτω στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ

Στις 7 Φεβρουαρίου η νέα ημερομηνία

Έρχονται τα πάνω κάτω στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ

 

Στις 7 Φεβρουαρίου ορίζεται η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης δημοπρασίας ΝΟΜΕ από τις 24 Ιανουαρίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Λειτουργός Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) καθώς με στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πέρασαν αλλαγές στους όρους συμμετοχής των προμηθευτών στις διαγωνιστικές διαδικασίες πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της δημόσιας επιχείρησης.
Ο Λειτουργός πρέπει να προχωρήσει και σε σχετικές τροποποιήσεις των κανονισμών.

Οι αλλαγές αυτές τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με αυτές, όλοι οι προμηθευτές και νέοι και όσοι δραστηριοποιούνται υποβάλλουν αίτηση και επιχειρηματικό πλάνο προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Προμηθευτών και να συμμετάσχουν στις δημοπρασίες προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον καθιερώνεται ένα νέο κριτήριο που είναι η διατήρηση και ανάπτυξης προμήθειας ρεύματος προς τρίτους.

Οι εναλλακτικοί προμηθευτές θα πρέπει να εξειδικεύουν το ετήσιο σχέδιο διείσδυσης στη λιανική αγορά,επιμέρους ανάλυση στόχων σε κατηγορίες παρόχων, ειδική ανάλυση της χρήσης των ποσοτήτων ΝΟΜΕ, συσχέτιση ποσοτήτων με την προβλεπόμενη διείσδυση καθώς και στοιχειοθετημένη ανάλυση μεταφοράς του οικονομικού οφέλους στον τελικό καταναλωτή.

Υπενθυμίζεται ότι η ΡΑΕ στην τελευταία δημοπρασία του Οκτωβρίου έθεσε για πρώτη φορά τον εξής περιορισμό στους προμηθευτές: Για να συμμετάσχουν στη δημοπρασία θα έπρεπε να έχουν διαθέσει σε πελατολόγιό τους στην Ελλάδα τουλάχιστον το 30% του ρεύματος που έχουν αγοράσει μέσω NOME στις προηγούμενες δημοπρασίες.
Για τις δημοπρασίες του 2018 είχε αποφασίσει επίσης τις εξής αλλαγές:
-Για τους «παλιούς» προμηθευτές, αυτούς δηλαδή που έχουν κλείσει έναν τουλάχιστον χρόνο στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, στις δημοπρασίες του πρώτου εξαμήνου του 2018 το ποσοστό που θα έπρεπε να έχουν διαθέσει στην εγχώρια αγορά για να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα ανέβει στο 50%.
-Για τις δημοπρασίες του δεύτερου εξαμήνου του 2018, το ποσοστό θα έπρεπε να ανέβει και άλλο και να φτάσει στο 70%.
-Για τους νεοεισερχόμενους προμηθευτές, αυτούς δηλαδή που δεν έχουν συμπληρώσει έναν χρόνο στον ΗΕΠ (και μέχρι να συμπληρώσουν έναν χρόνο) στις δημοπρασίες τόσο του πρώτου εξαμήνου του 2018 όσο και του δεύτερου εξαμήνου, το ποσοστό που θα έπρεπε να έχουν διαθέσει στην εγχώρια αγορά για να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα παρέμενε στο 30%.