ΟΓΑ: Καλεί τους ανασφάλιστους πάνω από τα 67 για αίτηση μερίσματος

ΟΓΑ: Καλεί τους ανασφάλιστους πάνω από τα 67 για αίτηση μερίσματος

Αίτηση, κατά την περίοδο παράτασης, μπορούν να υποβάλουν όλοι ανεξαιρέτως, αρκεί να μη συμμετέχουν σε νοικοκυριό, η αίτηση του οποίου έχει ήδη εγκριθεί.

Tους ανασφάλιστους υπερήλικες, ηλικίας 67 ετών και άνω, που είναι δυνητικοί δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος 2017, καλείη διοίκηση του ΟΓΑ, προκειμένου να υποβάλουν εκ νέου ή για πρώτη φορά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.koinonikomerisma.gr.

Σε ανακοίνωση του ΟΓΑ, σημειωνεται πως προκειμένου να μην αποκλειστεί κανείς, τα κριτήρια διαφοροποιήθηκαν από τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, για όσους κάνουν αίτηση στην παράταση, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνεται την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, εάν ο αιτών είναι 67 ετών και άνω, δεν γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη τουλάχιστον ενός ασφαλίσιμου μήνα στην κοινωνική ασφάλιση (ΕΦΚΑ). Με αυτήν την αλλαγή, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που απορρίφθηκαν στην πρώτη διαδικασία ή δεν υπέβαλαν καν αίτηση είτε είναι επιδοματούχοι του ΟΓΑ, είτε όχι (για παράδειγμα η αίτησή τους έχει απορριφθεί ή βρίσκεται σε εκκρεμότητα), τώρα έχουν αυξημένες πιθανότητες να καταστούν δικαιούχοι του μερίσματος.

Αίτηση, κατά την περίοδο παράτασης, μπορούν να υποβάλουν όλοι ανεξαιρέτως, αρκεί να μη συμμετέχουν σε νοικοκυριό, η αίτηση του οποίου έχει ήδη εγκριθεί. Δεν απαιτείται να υπάρχει εκκρεμής, ακυρωμένη ή απορριφθείσα αίτηση. Μπορεί, δηλαδή, αυτή που υποβάλλεται τώρα να είναι η πρώτη αίτηση του νοικοκυριού, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. Η διαδικασία είναι η ίδια που ακολουθήθηκε και στην πρώτη φάση των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Επισημαίνεται πως αιτήσεις πρέπει να υποβάλουν εκ νέου ή εξαρχής όλα τα άτομα με αναπηρία από 67% και άνω που μένουν μόνοι, καθώς και μονογονεικές οικογένειες.

Αναφορικά με τα κριτήρια, κατά την περίοδο παράτασης ισχύουν οι εξής αλλαγές:
Εάν το πρόσωπο που κάνει την αίτηση είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω και συνιστά μονοπρόσωπο νοικοκυριό, δεν γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη τουλάχιστον ενός ασφαλίσιμου μήνα στην κοινωνική ασφάλιση.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες υπάρχει προσαύξηση 0,25 στην κλίμακα ισοδυναμίας του νοικοκυριού και μέχρι το μέγιστο του 3. Αυτό σημαίνει πως μονογονεικές οικογένειες οι οποίες απορρίφθηκαν στην προηγούμενη διαδικασία, λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, τώρα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να δικαιωθούν μερίσματος. Επίσης, αρκετές μονογονεϊκές οικογένειες που εισέπραξαν ήδη το μέρισμα θα αλλάξουν εισοδηματική κλίμακα, θα δικαιωθούν μεγαλύτερο ποσό και θα λάβουν αυτόματα (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση) τη διαφορά με τη συμπληρωτική πληρωμή.