«Αλμυρό» το χαράτσι σε υπολογιστές και tablet

Πόσο επιβαρύνονται οι Έλληνες καταναλωτές

«Αλμυρό» το χαράτσι σε υπολογιστές και tablet

Μετά τα χαράτσια για το φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ έρχεται και ένα νέο χαράτσι που δίνει το τελειωτικό «χτύπημα» στους Έλληνες. Επιπλέον τουλάχιστον 65 εκατ. ευρώ θα πληρώσουν οι καταναλωτές, ετησίως, εξαιτίας του νέου χαρατσιού 2-6% σε υπολογιστές και tablet.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) αν λάβουμε ως παράδειγμα την Ισπανία, μια χώρα που η αγορά είναι 704% μεγαλύτερη σε αξία από την αγορά της Ελλάδας, το ψηφιακό τέλος δεν ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Με 2% θα επιβαρύνεται ο καταναλωτής (εύλογη αμοιβή) για κάθε αγορά tablet στην Ελλάδα, για μνήμη RAM άνω των 4 GB σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο της υπουργού Πολιτισμού, Λυδίας Κονιόρδου, για τη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων.

Το νομοσχέδιο αναπροσαρμόζει επίσης το ύψος της αντίστοιχης επιβάρυνσης για ηλεκτρονικές συσκευές που ίσχυε ήδη. Ειδικότερα προβλέπεται επιβάρυνση 6% για ηλεκτρονικές συσκευές εγγραφής εικόνας και ήχου και ηλεκτρονικούς αποθηκευτικούς δίσκους άνω του 1 TByte. Επίσης, προβλέπεται επιβάρυνση 4% σε φωτοτυπικές συσκευές, σαρωτές, εκτυπωτές, χαρτί φωτοτυπίας καθώς και σε ηλεκτρονικούς αποθηκευτικούς δίσκους μέχρι 1 TByte. Η επιβάρυνση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές παραμένει στο 2%. Ωστοσο, αποσύρθηκε ο φόρος για τα smartphones, καθότι εκκρεμούν δίκες «με εταιρείες κινητών τηλεφώνων».

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ΣΕΠΕ, Γ. Σύρρο, «η διάταξη είναι αυθαίρετη, βεβιασμένη και λανθασμένη, γιατί αγνοεί τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εξαιρούν Δημόσιο, επαγγελματίες και επιχειρήσεις από την υποχρέωση καταβολής εύλογης αμοιβής κατά την αγορά προϊόντων, επίσης αγνοεί της σύσταση της επιτροπής να προηγηθεί διαβούλευση πριν από τη νομοθέτηση και ενώ η ίδια η διάταξη προβλέπει ότι πρέπει να γίνει μελέτη που θα προσδιορίζει ποια μέσα και ποια προϊόντα πρέπει να αποδίδουν εύλογη αμοιβή, ταυτόχρονα νομοθετεί την εύλογη αμοιβή πριν ξεκινήσει η μελέτη».

Επίσης, το ύψος της εύλογης αμοιβής είναι τεράστιο και κάνει τη χώρα να έχει τα υψηλότερα επίπεδα «ψηφιακού τέλους» στην Ευρώπη. Η Ισπανία, μια χώρα που η αγορά ΤΠΕ είναι 704% μεγαλύτερη σε αξία από την αγορά της Ελλάδας, το «ψηφιακό τέλος» δεν ξεπερνά τα 50.000.000 σε ετήσια βάση. Αν ακολουθούσαμε το παράδειγμα της Ισπανίας, το «ψηφιακό τέλος» στην Ελλάδα, στο σύνολό του, δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 9.000.000 ευρώ.

Η επίμαχη παράγραφος

Όπως αναφέρει η σχετική παράγραφος του νομοσχεδίου: «Η αμοιβή για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δικτυωμένες φορητές συσκευές (tablets) με μέγεθος εσωτερικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM) άνω των 4 GB ορίζεται σε 2% της αξίας τους. Η αμοιβή κατανέμεται στους πνευματικούς δημιουργούς, στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας και στους εκδότες εντύπων. Η κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής επί των ηλεκτρονικών υπολογιστών στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, ο τρόπος είσπραξης και καταβολής καθορίζονται με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11.

β) Η αμοιβή για τις συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές ταινίες ή άλλους υλικούς φορείς πρόσφορους για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, στα οποία συμπεριλαμβάνο νται οι υλικοί φορείς ψηφιακής αντιγραφής εκτός των αποθηκευτικών μέσων χωρητικότητας κάτω του 1 TByte όπως επίσης και για συσκευές ή εξαρτήματα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή ορίζεται σε 6% της αξίας. Η αμοιβή κατανέμεται κατά 55% στους πνευματικούς δημιουργούς, 25% στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ