Ποιους συμφέρει η εξαγορά των πλασματικών ετών

Ποιους συμφέρει η εξαγορά των πλασματικών ετών
Τα πάνω –κάτω στον τρόπο εξαγοράς των πλασματικών ετών ασφάλισης φέρνει ο νόμος Κατρούγκαλου.

Η εγκύκλιος, που έρχεται να αποσαφηνίσει το καθεστώς που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, αυξάνει το κόστος εξαγοράς των πλασματικών, με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και τους ελεύθερους επαγγελματίες να θίγονται περισσότερο εφόσον οι αποδοχές τους ξεπερνούν τα 800 ευρώ. Στα ίδια επίπεδα θα παραμείνει το κόστος για τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες με χαμηλότερο εισόδημα. Υπενθυμίζεται ότι το μάξιμουμ του χρόνου ασφάλισης που μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος είναι τα επτά έτη, ενώ στο Δημόσιο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα δώδεκα.

Δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι θα βρεθούν μπροστά στο δίλημμα να επιλέξουν μία «τσουχτερή» εξαγορά ή να μείνουν εγκλωβισμένοι για αρκετά χρόνια παραπάνω στην εργασία τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το ποσοστό τριπλασιάζεται και από 6,67% επί του μεικτού μισθού πάει στο 20%. Επιπρόσθετα, η αύξηση αφορά και όσους υπέβαλαν αιτήσεις πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Αναλυτικότερα,οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα καταβάλλουν το 20% του τελευταίου μεικτού μισθού τους για την εξαγορά πλασματικών ετών από 1/1/17 και μετά. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα καταβάλλουν το 10% του μισθού τους κατά τον μήνα που υπέβαλαν αίτηση για εξαγορά. Αντίστοιχα, η εξαγορά των πλασματικών ετών από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους θα προκύπτει σε σχέση με τις μηνιαίες εισφορές που θα καταβάλλουν. Αν πληρωθεί όλο το ποσό εφάπαξ, υπάρχει έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς (δηλαδή 4% για 2 έτη, 6% για 3 έτη κ.λπ.). Υπενθυμίζεται ότι με το παλαιό καθεστώς το ποσοστό έκπτωσης ήταν 15%, ανεξαρτήτως ετών ασφάλισης.

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο, «οι διατάξεις έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4387/2016, ήτοι από 13.5.2016 και εφεξής. Συνεπώς, αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12/5/2016 αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την προϊσχύουσα, στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, νομοθεσία».

Παραδείγματα αναγνώρισης χρόνου

- Εργαζόμενος στον ΟΤΕ, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ) που αιτείται αναγνώριση χρόνου ασφάλισης το έτος 2017, θα καταβάλλει εισφορά που θα ανέρχεται σε ποσοστό 25,99% (8,29% ασφαλισμένου - 17,70% εργοδότη).

- Εργαζόμενος στη ΔΕΗ που αιτείται την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης το έτος 2018, θα καταβάλλει εισφορά που θα ανέρχεται σε ποσοστό 26,51% (8,84% ασφαλισμένου - 17,67% εργοδότη).

- Μισθωτός - εργαζόμενος παράλληλα σε δύο εργασίες του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ με ασφαλιστέες αποδοχές 1.000+300 ευρώ, κατά τον τελευταίο μήνα, πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης. Η εισφορά θα υπολογιστεί με βάση το σύνολο των αποδοχών του ασφαλισμένου, ήτοι επί 1.300 ευρώ.

-Μηχανικός παρέχει εξαρτημένη εργασία με μηνιαίες αποδοχές €1.200,00 και συγχρόνως ασκεί ελεύθερο επάγγελμα για το οποίο το μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους ανέρχεται σε €700,00.
Ο εν λόγω μηχανικός υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση χρόνου σπουδών εντός του 2017. Για την αναγνώριση ο ασφαλισμένος θα καταβάλει μηνιαία εισφορά ύψους €380,00 [20% x (€1.200,00 + €700,00)] για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ