Πώς θα υποβληθούν οι δηλώσεις ακινήτων από τις επιχειρήσεις

Πώς θα υποβληθούν οι δηλώσεις ακινήτων από τις επιχειρήσεις
Αυστηρά ηλεκτρονικά - μέσω του Taxisnet - και μέχρι τις 20 Μαΐου θα πρέπει να υποβάλουν οι επιχειρήσεις τη δήλωση Ειδικού Φόρου Ακινήτων έτους 2017.

Ο Ειδικός Φόρος Ακινήτων θεσπίσθηκε το 2002 με βασικό σκοπό τον εντοπισμό και τη φορολόγηση των ακινήτων των off shore εταιρειών. Η ειδική εφαρμογή και οι υπόχρεοι πληρωμής ειδικού φόρου ακινήτων έχουν περιθώριο έως τις 20 Μάϊου για την υποβολή των δηλώσεών τους, με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 2017. Ο δε φόρος θα καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης.

Ενδεικτικά, για μια χρεωστική δήλωση που θα υποβληθεί στις 09/05/2017 θα θεωρείται εμπρόθεσμη η πληρωμή της έως και 12/05/2017 (και όχι έως την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής, ήτοι 20/05).

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:
• Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.
• Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων.
• Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς.
• Εταιρείες, που έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ