Οι αποφάσεις του ESM για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα στο χρέος

Οι αποφάσεις του ESM για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα στο χρέος
Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ESM για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα στο χρέος και όπως γνωστοποιήθηκε ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η ατζέντα περιείχε την εξέταση των κανόνων που θα ισχύσουν σε όλα τα μέτρα που θα ληφθούν, περιλαμβανομένης της τιμολόγησης και της χρηματοδότησής τους, εξασφαλίζοντας ότι το κόστος που σχετίζεται με τα μέτρα θα «απομονωθεί» και θα περάσει στην Ελλάδα, και ότι τα άλλα κράτη-μέλη του ESM δεν θα αναλάβουν επιπλέον κόστος. Αυτό άλλωστε περιλαμβάνεται και στην απόφαση του Eurogroup.

Τα μέτρα, όπως έχει αποφασιστεί, αφορούν:

1) Ανταλλαγή ομολόγων. Νέοι τίτλοι σταθερού επιτοκίου θα εκδοθούν και θα αντληθεί μετρητό για να αντικαταστήσει τα κυμαινόμενου επιτοκίου ομόλογα που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δεδομένου ότι τα νέα ομόλογα θα εκδοθούν με σταθερό επιτόκιο, το επιτοκιακό ρίσκο για την Ελλάδα θα μειωθεί.

2) Swaps επιτοκίων. Το Ταμείο θα εμπλακεί σε συμφωνίες ανταλλαγής (swap) επιτοκίου, για να σταθεροποιήσει το κόστος χρηματοδότησης της Ελλάδας και να μειώσει το ρίσκο η χώρα, ώστε να μη χρειαστεί να πληρώσει υψηλότερα επιτόκια στο μέλλον.

3) Προσαρμογή χρηματοδότησης. Ο ESM θα χρηματοδοτήσει μελλοντικές δόσεις προς την Ελλάδα με μακροπρόθεσμα ομόλογα, που θα ταιριάζουν με τις ωριμάνσεις των ελληνικών δανείων. Αυτό επίσης θα σταθεροποιήσει το επιτοκιακό κόστος για τη χώρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ