Τι "βλέπει" αναλυτής της Moody’s για την ελληνική οικονομία (συνέντευξη)

Τι "βλέπει" αναλυτής της Moody’s για την ελληνική οικονομία (συνέντευξη)
Την εκτίμηση ότι δεν είναι πιθανή η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στο εγγύς μέλλον, αλλά και τον προβληματισμό του για την ποιότητα των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών τονίζει ο κ. Νώντας Νικολαΐδης, υπεύθυνος για τις ελληνικές τράπεζες και αναλυτής της Moody’s, μιλώντας στο moneypro.

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος βρίσκονται οι ιταλικές τράπεζες. Πιστεύετε ότι θα προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων που θα επηρεάσει τις ελληνικές;

Σίγουρα οι πρόσφατες εξελίξεις στο ιταλικό τραπεζικό σύστημα δημιουργούν κάποιες αναταράξεις και αστάθεια στην Ευρωζώνη, λόγω κυρίως του θέματος φερεγγυότητας που αντιμετωπίζουν μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες. Ωστόσο, δεν αναμένουμε σημαντικές αρνητικές εξελίξεις που θα δημιουργήσουν επιπλέον πονοκέφαλο στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του παρόντος εύθραυστου περιβάλλοντος μετά το δημοψήφισμα περί Brexit. Αναμένουμε ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με τρόπο που δεν θα προκαλέσει επίδραση ντόμινο ή να διαταράξει σημαντικά άλλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας. Τυχόν σχέδια από την ιταλική κυβέρνηση να παράσχει κεφαλαιουχική στήριξη προς τις τράπεζες χωρίς να θέσει σε εφαρμογή την οδηγία BRRD περί εξυγίανσης τραπεζών λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων, θα χρειαστεί την έγκριση της ΕΕ δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα είδος προηγούμενου εντός της Ευρωζώνης.

Ο SSM έχει θέσει αυστηρές προϋποθέσεις για την επιλογή των διοικήσεων των ευρωπαϊκών τραπεζών. Τι προβλέπεται για το μέλλον των ελληνικών τραπεζών;

Οι πρόσφατες αλλαγές στις διοικήσεις του ΤΧΣ και άλλες πιθανές αλλαγές στα συμβούλια των τραπεζών και των εκτελεστικών επιτροπών, σηματοδοτούν τη βούληση του SSM για να υπάρξουν πιο έμπειροι και επαγγελματικά καταρτισμένοι (fit and proper) τραπεζίτες στις διοικήσεις των τραπεζών στη συγκεκριμένη συγκυρία. Προμηνύει επίσης την αποφασιστικότητά του SSM να υπάρξουν πρόσωπα σε σημαντικά πόστα που θα είναι ανεξάρτητοι, και δεν θα είναι ευάλωτοι σε τυχόν πολιτικές ή άλλες επιρροές.

Τι να αναμένουμε στο καυτό μέτωπο της διαχείρισης των κόκκινων δανείων;

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς υπονομεύουν την φερεγγυότητα τους και την ικανότητά τους να δανείζουν στην πραγματική οικονομία, κάτι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της οικονομίας. Τα επίπεδα των προβληματικών δανείων είναι πολύ υψηλά, ειδικά αν λάβουμε υπόψη το ποσοστό χωρίς κάλυψη από προβλέψεις που αντιπροσωπεύει πέραν του 100% των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών. Η σημαντική μείωση τους στα επόμενα 2-3 χρόνια προνοεί ένα τεράστιο έργο για τις τράπεζες, προκειμένου να εξομαλύνουν σε κάποιο βαθμό τους ισολογισμούς τους. Στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2016, οι τράπεζες παρουσίασαν μείωση στην διαμόρφωση νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, γεγονός που υποδηλώνει ότι είμαστε κοντά στο κορυφαίο σημείο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αναμένουμε μία πτωτική τάση στις αρχές του 2017 υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν οι πρόνοιες του προγράμματος στήριξης. Οι τράπεζες θα επικεντρωθούν στην αναδιάρθρωση βιώσιμων προβληματικών δανείων, και είτε θα εκποιήσουν ή θα πωλήσουν άλλα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού τους. Πιστεύουμε ότι μία πιο έντονη δράση στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα περιορίσει επίσης την έκταση των κακοπληρωτών εκ προθέσεως, η οποία υπολογίζεται να είναι μέχρι και 20% των μη εξυπηρετούμενων δανείων, περιορίζοντας τον ηθικό κίνδυνο (moral hazard) που υπάρχει σήμερα στην αγορά.

Οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν νέα ανακεφαλαιοποίηση;

Σύμφωνα με την τελευταία άσκηση προσομοίωσης της ΕΚΤ, οι ελληνικές τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί και είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε πιθανές δυσμενής οικονομικές συγκυρίες μέσα στο 2016-17. Αυτό θα σήμαινε ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι απίθανο να χρειαστούν ένα τέταρτο γύρο ανακεφαλαιοποίησης νοουμένου ότι υπάρχει μια κάποια πολιτική σταθερότητα και καμία απόκλιση από την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της χώρας. Ωστόσο, εμείς ως οίκος αξιολόγησης έχουμε κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την ποιότητα του κεφαλαίου των τραπεζών υπό τη μορφή αναβαλλόμενης φορολογίας (DTAs), λόγω της πολύ χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης της κυβέρνησης (Caa3). Στην αξιολόγηση μας δίνουμε περισσότερη βαρύτητα στα πραγματικά κεφάλαια υπό μορφή κοινών μετοχών για κάθε τράπεζα, τα οποία είναι διαθέσιμα να απορροφήσουν τυχόν ζημιές σε περίπτωση ανάγκης. Στην περίπτωση των Ελληνικών τραπεζών, αυτά τα πραγματικά κεφάλαια είναι σχετικά σε χαμηλό επίπεδο λόγω του υψηλού επιπέδου αναβαλλόμενης φορολογίας που αναγνωρίζονται ως πρωτοβάθμια κεφάλαια (CET1) με την έγκριση της ΕΚΤ. Θα πρέπει επίσης να λεχθεί ότι οι δείκτες πρωτοβάθμιων κεφαλαίων που αναφέρουν ορισμένες Ελληνικές τράπεζες (που κυμαίνονται από 16% έως 22% για το 1ο τρίμηνο του 2016), περιλαμβάνουν μετατρέψιμα χρεόγραφα και Προνομιούχες Μετοχές που θα πρέπει να αποπληρωθούν στο ΤΧΣ και στη κυβέρνηση σε κάποιο στάδιο.

Υπάρχουν ενδείξεις για έξοδο της ελληνικής οικονομίας στις αγορές το 2017;

Πιστεύουμε ότι η οικονομική και τραπεζική σταθερότητα έχει βελτιωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, και θα βοηθήσει σημαντικά στην ικανότητα του κράτους να έχει πάλι πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Νοουμένου ότι αν συνεχιστεί αυτή η σταθερότητα και βελτιωθεί περεταίρω με την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης, είναι πιθανόν να υπάρξει δυνατότητα έκδοσης ενός κρατικού ομολόγου στις διεθνείς αγορές μέσα στο 2017-18, υπό παρόμοιες περιστάσεις με το 2014. Αυτό θα είναι και ένας προάγγελος για την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και από τις τράπεζες, οι οποίες σταδιακά άρχισαν να είναι πιο ενεργές στην διατραπεζική αγορά.

Ο Οίκος Moody's θα αναβαθμίσει και αν ναι πότε, την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας;

Αν και δεν είναι πιθανή η αναβάθμιση στο εγγύς μέλλον λόγω των καθοδικών κινδύνων που υπάρχουν, η Moody's θα μπορούσε να εξετάσει πιθανή αναβάθμιση της αξιολόγησης των κρατικών ομολόγων σε περίπτωση που (1) υπάρχει βελτίωση στο ρυθμό της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, (2) υπάρχει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία θα υποστηρίξουν μία συνεχιζόμενη μείωση των επιπέδων του δημόσιου χρέους, και (3) μεγαλύτερη βεβαιότητα στην οικονομική στήριξη της Ελλάδας και σταθερότητα στο πολιτικό περιβάλλον.

ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ