Αυτά είναι τα προαπαιτούμενα μέχρι το τέλος του χρόνου (λίστα)

Αυτά είναι τα προαπαιτούμενα μέχρι το τέλος του χρόνου (λίστα)
Το ποσό «μαμούθ» των 16,4 δις. ευρώ θα εκταμιεύσει η Ελλάδα από τον ESM μέσα στο 2016 όπως προκύπτει από το αναθεωρημένο κείμενο του μνημονίου και την έκθεση χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.

Από το ποσό αυτό, εξασφαλισμένα είναι προς το παρόν μόνο τα 7,5 δις. ευρώ η εκταμίευση των οποίων αναμένεται μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες (ιδανικά πριν από το δημοψήφισμα για το Brexit). Όλα τα υπόλοιπα χρήματα είναι συνδεδεμένα με «προαπαιτούμενα».

Περίπου 9 δις. ευρώ θα δοθούν στην Ελλάδα μόνο αν εκπληρωθεί ένας μακρύς κατάλογος με περίπου 50 προαπαιτούμενα τα οποία θα πρέπει να «κλειδώσουν» από τις επόμενες ημέρες μέχρι και το τέλος του έτους.

Ο πρώτος «σταθμός» είναι η εκταμίευση των 2,8 δις. ευρώ του Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι τα 15 προαπαιτούμενα είναι:
1. Καταργούνται οι ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές για τα τουριστικά καταλύματα.

2. Καταργούνται όλες οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής χαμηλότερων ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο υγείας.

3. Μειώνεται η έκπτωση για την καταβολή του κατ’ αποκοπή ποσού για την αναγνώριση των πλασματικών περιόδων ασφάλισης

4. Αλλάζουν τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών ενώ γι’ αυτό το σκοπό θα αναλάβει δράση ανεξάρτητος σύμβουλος.

5. Προωθείται η μεταρρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση και άλλων επιχειρήσεων.

6. Τροποποιείται η νομοθεσία για το ΕΤΜΕΑΡ.

7. Ανοίγει η διαδικασία για την πώληση του 20% του ΑΔΜΗΕ μέσα στον Ιούλιο. Ήδη αναζητείται στρατηγικός επενδυτής. .

8. Η γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ (στην οποία την πλειοψηφία έχει το ελληνικό Δημόσιο) εξουσιοδοτεί τη διοίκηση της εταιρείας να αλλάξει τα τιμολόγια τα οποία θα είναι κοστοστρεφή.

9. Μέσα στον Ιούνιο θα συμφωνηθούν οι υποψηφιότητες για το εποπτικό συμβούλιο του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων το οποίο θα επιλέξει το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου.

10. Θα μεταφερθεί στο νέο Ταμείο μια «ομάδα ΔΕΚΟ» η οποία θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς

11. Έγκριση από τη Βουλή της συμφωνίας για το Ελληνικό μέσα στον Ιούνιο

12. Νέα νομοθεσία για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

13. Το ΤΑΙΠΕΔ θα ξεκινήσει τη διαδικασία για την παραχώρηση (για 35 έτη) της Εγνατίας και τριών κάθετων αξόνων\

14. Παροχή πόρων (και προσλήψεις) για την ορθή λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων

15. Επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων

Αφού ξεπεραστεί ο σκόπελος της πρώτης αξιολόγησης (και με τον έξτρα έλεγχο του Σεπτεμβρίου) θα φτάσουμε στην επόμενη δόση που κανονικά θα πρέπει να εκταμιευτεί τον Νοέμβριο. Η ανάγκη τήρησης του χρονοδιαγράμματος είναι επιτακτική καθώς το συνολικό ποσό των 10,3 δις. ευρώ που έχει εγκριθεί από το Eurogroup φτάνει να καλυφθούν οι δανειακές ανάγκες της χώρας μέχρι τον Οκτώβριο. Για να φτάσουν όμως στο ταμείο του Δημοσίου αυτά τα 6,1 δις. ευρώ, θα πρέπει να εκπληρωθεί ένας μακρύς κατάλογος από περίπου 39 προαπαιτούμενα. Αυτά είναι τα εξής:
1. Δημοσιονομική πολιτική. Να νομοθετηθεί η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική 2017-2020

2. Βελτίωση της είσπραξης φορολογικών οφειλών. Δημοσίευση ανανεωμένης λίστας με τους μεγάλους οφειλέτες φόρων

3. Διαχείριση δημοσιονομικών. Παρουσίαση ενός μεσοπρόθεσμου σχεδίου δράσης προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την Οδηγία για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών.

4. . Κοινωνική ασφάλιση. Εναρξη της σταδιακής εφαρμογής του σχεδίου για το εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα.

5. Επίλυση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για εξωδικαστική διευθέτηση με λεπτομερείς προβλέψεις

6. Διαχείριση τραπεζών. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκληρώνει την επανεξέταση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών

7. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ολοκλήρωση του ενοποιημένου σχεδίου εφαρμογής για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση με ειδικούς στόχους για το 2016/17 και το 2017/18. Εναρξη δύο μικρής εμβέλειας πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για το 2016/17. Ανάπτυξη, υιοθέτηση του πλαισίου για μία σειρά μεγάλων συνεργασιών σε επίπεδο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τη στήριξη εργοδοτών ούτως ώστε να προσφέρουν κενές θέσεις μάθησης με βάση την εργασία και να διασφαλίσουν μία βιώσιμη επέκταση μαθημάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-17 και 2017-18.

8. Αγορές Προϊόντων. Η σύσταση της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ για μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή.

9. Επιχειρηματικό Περιβάλλον. Κλειστά επαγγέλματα: να συμφωνηθεί με τους θεσμούς ένας οδικός χάρτης για την απελευθέρωση των "προστατευμένων" δραστηριοτήτων των μηχανικών

10. Επιχειρηματικό Περιβάλλον. Υιοθέτηση της προβλεπόμενης νομοθεσίας με βάση τον οδικό χάρτη μεταρρύθμισης των επενδυτικών αδειών σε τρεις τομείς.

11. Επιχειρηματικό Περιβάλλον. Υιοθέτηση νομοθεσίας των one-stop shops για επιχειρήσεις

12. Επιχειρηματικό Περιβάλλον. Υιοθέτηση των μέτρων που απομένουν και τα οποία κρίνονται αναγκαία για την ολοκληρωτική εφαρμογή των επιλεκτικών μεταρρυθμίσεων σε ανταγωνισμό, επενδυτικές άδειες και διοικητικά βάρη που εντοπίστηκαν στον πρώτο γύρο της εκ των υστέρων αξιολόγησης των επιπτώσεων.

13. Ενέργεια. Επανεξέταση του προγράμματος έκλυσης αερίων, βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης για εναλλακτικούς προμηθευτές και ουσιαστική αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων.

14. Ενέργεια. Στο πλαίσιο της υιοθέτησης του μοντέλου-στόχου της Ε.Ε. για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία του υψηλού επιπέδου σχεδιασμού αγοράς που υπάρχει στο μοντέλο στόχο της Ε.Ε. για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

15. Ιδιωτικοποίηση. Συμφωνία για το Εποπτικό Συμβούλιο του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων και ολοκλήρωση των εσωτερικών ρυθμίσεων με βάση το Σχέδιο Δράσης του Δεκεμβρίου του 2015.

16. Ιδιωτικοποίηση. Επικύρωση στη Βουλή της Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών για το Ελληνικό.

17. Δημόσια Διοίκηση. Εκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή της μεταρρυθμισμένης λειτουργίας του σχεδίου αξιολόγησης.

18. Δημόσια Διοίκηση. Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων.

19. Δημόσια Διοίκηση. Υιοθέτηση νομοθεσίας για εισαγωγή νέου μόνιμου σχεδίου κινητικότητας.

20. Δικαιοσύνη. Στον αναθεωρημένο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, υιοθέτηση των βασικών Προεδρικών Διαταγμάτων που απαιτούνται από τις μεταβατικές διατάξεις του Νόμου 4335/2015 για τον καθορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας που έχει κατασχεθεί με βάση την αξία της αγοράς και την πρώτη προσφερόμενη τιμή για τη δημοπρασία (Μάιος-Ιούνιος 2016).

21. Καταπολέμηση της διαφθοράς. Τροποποίηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε βασικά ζητήματα.

22. Υπηρεσία Εσόδων. Υιοθέτηση μέτρων για παροχή επαρκών πόρων ώστε να επιτραπεί η αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας.

23. Υπηρεσία Εσόδων. Διορισμό Διοικητικών Συμβουλίων.

24. Αγορά Εργασίας. Υιοθέτηση ενοποιημένου σχεδίου δράσης για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας.

25. Ενέργεια. Η ΔΕΗ ανοίγει το διαγωνισμό για την πώληση τουλάχιστον του 20% της ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή.

26. Τελωνεία. Ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης των τελωνείων

27. Αγορά Εργασίας. Εναρμόνιση των πλαισίων μαζικών απολύσεων και βιομηχανικής δράσης και συλλογικές συμβάσεις με τις καλύτερες πρακτικές της Ε.Ε..

28. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Να προωθηθούν μία σειρά από προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα λειτουργούν ως διαμεσολαβητικές δομές, ώστε να στηριχθούν οι εργοδότες να προσφέρουν θέσεις πρακτικής και να διασφαλιστεί η βιώσιμη επέκταση των προγραμμάτων μαθητείας για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-17 και 2017-18.

29. Κτηματολόγιο. Να εφαρμοστεί το νέο νομικό πλαίσιο για τα κτηματολογικά γραφεία σε όλη την επικράτεια.

30. Ενέργεια. Να προωθηθεί ο πρώτος διαγωνισμός υπό τον μηχανισμό NOME στην ελληνική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος.

31. Εταιρείες ύδρευσης. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα οριστικοποιήσει, με τη στήριξη τεχνικής βοήθειας, τους κανόνες τιμολογιακής πολιτικής για τις υπηρεσίες ύδρευσης.

32. Μεταφορές και Logistics. Εφαρμογή του νόμου για την εφοδιαστική (logistics).

33. Ιδιωτικοποίηση. Να μεταφερθεί στο νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων μία δεύτερη ομάδα κρατικών ελεγχόμενων επιχειρήσεων, η οποία θα συμφωνηθεί από κοινού με τους θεσμούς, μετά την οριστικοποίηση ενός μηχανισμού συντονισμού Ταμείου- Κυβέρνησης.

34. Ιδιωτικοποίηση. Το ΤΑΙΠΕΔ θα αποτιμήσει τα στοιχεία ενεργητικού των περιφερειακών αεροδρομίων και λιμένων και θα μεταβιβάσει στο νέο Ταμείο εκείνα, που δεν σχεδιάζει να αναπτύξει.

35. Ιδιωτικοποίηση. Να γίνουν τα κατάλληλα βήματα και να υιοθετηθεί νομοθεσία, εάν χρειαστεί, για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εμπλεκόμενων μερών και των ειδικών.

36. Ιδιωτικοποίηση. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων τους εσωτερικούς κανονισμούς και τους απαιτούμενους νόμους για να διασφαλιστεί η πλήρης λετουργικότητά της.

37. Ιδιωτικοποίηση. Να ολοκληρωθεί η επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου.

38. Ιδιωτικοποίηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων θα συσταθεί σε σώμα.

39. Ιδιωτικοποίηση. Να συμφωνηθεί η διαδικασία, βάσει της οποίας θα καθοριστεί η εξαίρεση των εναπομεινάντων χαρτοφυλακίων ακινήτων και κρατικά ελεγχόμενων επιχειρήσεων, που δεν θα μεταφερθούν στο Ταμείο.

Με το που θα τελειώσουν τα προαπαιτούμενα του 2ου και του 3ου τριμήνου η Ελλάδα θα πάρει τα 6,1 δις. ευρώ. Αμέσως μετά, θα πρέπει να ξεκινήσει η υλοποίηση των προαπαιτούμενων του 4ου τριμήνου προκειμένου να εκταμιευτεί η δόση της 3ης αξιολόγησης στις αρχές του 2017. Η αξιολόγηση αυτή, θα φέρει στα ταμεία περίπου 1,5 δις. ευρώ. Τα προαπαιτούμενα με τα οποία θα τελειώσει το έτος, έχουν ως εξής:

1. Κοινωνική ασφάλιση. Να νομοθετηθούν οι μεταρρυθμίσεις για τα κοινωνικά επιδόματα.

2. Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Να τροποποιηθεί ο πτωχευτικός νόμος, σε ευθυγράμμιση με τη συμφωνηθείσα πρόταση.

3. Αγορές προϊόντων. Συστάσεις της Εργαλειοθήκης ΙΙΙ: η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα, που έχουν προσδιοριστεί, στους εναπομείναντες κλάδου

4. Μεταφορές και Logistics. Να ετοιμαστεί μία ολοκληρωμένη επαναξιολόγηση των επιδοτήσεων για όλους τους τρόπους μεταφοράς.

5. Ιδιωτικοποίηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων οριστικοποιεί εκκρεμή ζητήματα εσωτερικής ρύθμισης.

6. Ιδιωτικοποίηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ορίζει τα Συμβούλια των θυγατρικών του.

7. Ιδιωτικοποίηση. Να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση/ κατανομή ενεργητικού συγκεκριμένων τάξεων ενεργητικού, που θα προσδιοριστούν από την τεχνική βοήθεια.

8. Δικαιοσύνη. Να υιοθετηθεί Προεδρικό Διάταγμα, που θα ορίζει το σύστημα ηλεκτρικών μητρώων (e-dockets) για ηλεκτρονικές δημοπρασίες.

9. Ανεξάρτητες Αρχές. Να υιοθετηθεί νομοθεσία για την ενίσχυση της θεσμικής, οικονομικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

10. Ανεξάρτητες Αρχές. Να τροποποιηθεί η όποια πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία για να αντιμετωπιστούν ζητήματα, που αφορούν σύγκρουση συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της στελέχωσης του εσωτερικού νομικού γραφείου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ