Πρωτοχρονιάτικη ΠΝΠ φέρνει τα πάνω κάτω σε συντάξεις και προσλήψεις

Πρωτοχρονιάτικη ΠΝΠ φέρνει τα πάνω κάτω σε συντάξεις και προσλήψεις
Λίγες ημέρες μετά την Χριστουγεννιάτικη ΠΝΠ με την οποία η κυβέρνηση τόνιζε ότι «ρυθμίζονται κατεπείγοντα ζητήματα μιας σειράς υπουργείων», ήρθε άλλη μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για να διευθετήσει δεκάδες ζητήματα της τελευταίας στιγμής "από το παράθυρο".

Αυτή τη φορά η νέα, πρωτοχρονιάτικη, ΠΝΠ συνοδευόταν και από μια Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία αναστέλλονται έως το τέλος του 2016 όλες οι προσλήψεις στο δημόσιο, παρατείνοντας ρύθμιση που ήδη βρίσκεται σε ισχύ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, προβλέπονται:

-Απόδοση εσόδων από εκποίηση δημόσιου υλικού από τη Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού στους δικαιούχους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ.)

-Πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας» σε Επαγγελματικά Λύκεια της περιφέρειας το 2016

-Προσαρμογή χρονικού πλαισίου για την εφαρμογή εσωτερικών κανονισμών και την διορισμούς ερευνητών σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς

-Δυνατότητα σύναψης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε ερευνητικά προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους των φορέων

-Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με άλλα ΑΕΙ, καθώς και ίδρυσης παραρτημάτων και κέντρων σπουδών σε εξωτερικό ή εσωτερικό

-Πτυχιακές εξεταστικές για προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την κανονική τους φοίτηση

-Ρυθμίζονται εκκρεμείς λόγω ασαφειών νομοθεσίας διορισμοί εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

-Συγχώνευση των φορέων και εταιριών διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε περιφερειακούς συνδέσμους ΦΟΣΔΑ ως το τέλος Μαΐου 2016

-Παράταση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» για 2 χρόνια δύο ετών για ολοκλήρωση έργων του Προγράμματος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αποπληρωμής τους

-Επείγουσες ενέργειες για στέγαση, σίτιση, υποδομές και έργα για υποδοχή, χορήγηση ασύλου και επιστροφές προσφύγων και μεταναστών

-Εναρμόνιση του Δημοσίου με το νέο όριο ηλικίας των 67 ή 62 με 40 έτη ασφάλισης.

-Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα έτος των απασχολούμενων στους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς κατά το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας τους

-Αναστολή της διαδικασίας δημόσιων πλειστηριασμών που ενεργούνται για την εκποίηση της περιουσίας της «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ» και της «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» προκειμένου το Δημόσιο να διαμορφώσει πρόταση για την προάσπιση των συμφερόντων του ως κύριου πιστωτή με γενικό προνόμιο

-Πλήρης εποπτεία και συντονισμός από πλευράς Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με συλλογή στοιχείων κοινωνικών επιδομάτων προνοιακού χαρακτήρα από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ

-Εξασφάλιση δυνατότητας παραγωγής υλικού απαραίτητου για επείγουσες επιχειρησιακές ανάγκες από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και τη Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου

-Διατήρηση της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας για σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικής, και συντονισμό και παρακολούθηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ψυχικής υγείας.

-Παράταση συμβάσεων παρόχων Ε.Ο.Π.Υ.Υ προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της αποπληρωμής των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους πάσης φύσεως παρόχους του

-Καθορισμός ελάχιστων προκαταβλητέων ποσών για αποζημιώσεις για τις ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις που θα εκτελεστούν στο μέλλον ώστε να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που προέκυψε από τη μέχρι σήμερα απουσία συμβατικής δέσμευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την αποζημίωση των πάσης φύσεως υπηρεσιών υγείας που από συστάσεως του Π.Ε.Δ.Υ. εξακολουθούν απρόσκοπτα να παρέχονται στους ασφαλισμένους του.

-Χρηματοδότηση μέσω ειδικών λογαριασμών για τους αυτοκινητοδρόμους «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη», «Αιγαίου», «Κεντρικής Ελλάδος», «Νέα Οδός» και «Ολυμπία Οδός» με εξασφάλιση πόρων και υλοποίησης των έργων μέχρι το Μάρτιο του 2017.

Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θα την βρείτε ΕΔΩ