Το τελικό χρονοδιάγραμμα για τα «κόκκινα δάνεια» -Η τελική λίστα με τα προαπαιτούμενα

Το τελικό χρονοδιάγραμμα για τα «κόκκινα δάνεια» -Η τελική λίστα με τα προαπαιτούμενα
«Εδώ και τώρα» θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων με ότι αυτό συνεπάγεται για τις υπερχρεωμένες ελληνικές επιχειρήσεις.

Αντίθετα, μικρή πίστωση χρόνου δίνεται στην κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα των στεγαστικών δανείων που αφορούν στην κύρια κατοικία καθώς και στα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως προκύπτει από το τελικό κείμενο, για τις δύο αυτές «ευαίσθητες» ομάδες, η συμφωνία μετατίθεται για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, πιθανότατα τον Ιανουάριο.

Μια σημαντική αλλαγή περιλαμβάνει το τελικό κείμενο με τα προαπαιτούμενα που εγκρίθηκε χθες από του Eurogroup.

Ο κατάλογος με τα 13 ζητήματα –μεταξύ των οποίων οι καυτές πατάτες της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ αλλά και της πώλησης των κόκκινων δανείων- θα απασχολήσει την ελληνική κυβέρνηση και τους εκπροσώπους των δανειστών μέχρι την Παρασκευή οπότε και θα διαρκέσει ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των τεσσάρων θεσμών οι οποίοι καταφτάνουν στην Αθήνα.

Η σημαντική αλλαγή έχει να κάνει με την πώληση των δανείων πρώτης κατοικίας αλλά και των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Το θέμα, αποφασίστηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές να μην αντιμετωπιστεί τώρα και το θέμα να συζητηθεί στις αρχές του χρόνου μαζί με το ασφαλιστικό και τη διαδικασία της πρώτης αξιολόγησης. Η «αποφόρτιση» της λίστας, γίνεται προκειμένου τα 13 προαπαιτούμενα να συμφωνηθούν με διαδικασίες εξπρές ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους θεσμούς έτσι ώστε το νομοσχέδιο να ψηφιστεί από τη Βουλή ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ολόκληρος ο κατάλογος με τα 13 προαπαιτούμενα όπως συμφωνήθηκε στο Eurogroup έχει ως εξής:

1. Μετά την παρουσίαση στο ΚΥΣΥΠ, οι Αρχές θα προτείνουν για συζήτηση σημείωση ή έγγραφο που θα προτείνει διάφορες επιλογές για βασικές αποφάσεις σχετικά με το σχεδιασμό της ανεξάρτησης γραμματείας εσόδων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη σύνταξη και η έγκαιρη υιοθέτηση της νομοθεσίας για την πρώτη αξιολόγηση.

2 Οι Αρχές θα λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συλλογή εσόδων: α. υιοθέτηση μέτρων, συμπεριλαμβανομένης νομοθεσίας εάν χρειαστεί, για την καταγραφή χώρων αποθήκευσης καυσίμων (μόνιμων ή κινητών) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα β. διορισμός επιτροπής προμηθειών που θα καταφέρει να ολοκληρώσει την αγορά λογισμικού για ανάλυση του δικτύου ΦΠΑ με σκοπό την αντιμετώπιση τριγωνικών συναλλαγών στο ΦΠΑ (τύπου καρουζέλ).

3. Υγεία: Η κυβέρνηση θα εκδώσει α. υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του clawback στα νοσοκομεία β. υπουργική απόφαση για την προς τα κάτω αναθεώρηση των τιμών των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων ώστε να ευθυγραμμιστούν οι δαπάνες στα επίπεδα του clawback.

4. Λειτουργία επιτροπής στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που θα αξιολογεί και θα εγκρίνει διορισμούς μελών διοικητικού συμβουλίου και προέδρων στις τράπεζες. Θα περιλαμβάνει α. συμφωνία για τους δεσμευτικούς Όρους Αναφοράς όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής β. δυνατότητα του ΤΧΣ να υποβάλει στο EWG πρόταση για τις αμοιβές των μελών της επιτροπής, που έχει συμφωνηθεί με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και γ. συμφωνία σε ένα χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα με σκοπό την ολοκλήρωση των διορισμών έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2015.

5. Νομοθεσία για το πτωχευτικό δίκαιο των νοικοκυριών: α.Υιοθέτηση της απαραίτητης δευτερογενούς νομοθεσίας για το σχέδιο οικονομικής βοήθειας προς τα ευάλωτα νοικοκυριά που θα διευκολύνει τις απαραίτητες πληρωμές στο πλαίσιο του πτωχευτικού δίκαιου των νοικοκυριών. β. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκδώσει απόφαση για τη διαδικασία και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί το μέγιστο της ικανότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη, το ποσό που οι πιστωτές θα μπορούσαν να λάβουν σε περίπτωση επιβολής έκτακτης ανάγκης και πιθανών ζημιών για τους πιστωτές. γ. ανάπτυξη ενός λεπτομερούς σχεδίου υλοποίησης για τη σύσταση ενός Γραφείου Πιστώσεων και Πλούτου μέχρι τα τέλη του Ιουνίου του 2016 που θα αποτελεί ανεξάρτητη αρχή και θα προσδιορίζει τις δυνατότητες πληρωμής των δανειοληπτών με σκοπό τη διευκόλυνση των τραπεζικών ιδρυμάτων.

6. Στρατηγική για τα "κόκκινα" δάνεια (NPL) : α. υιοθέτηση της σχετικής νομοθεσίας που θα προβλέπει την άδεια και το ρυθμιστικό πλαίσιο των παρόχων μη τραπεζικών υπηρεσιών και τις μεταβιβάσεις δανείων, η οποία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2016. Για δάνεια που δόθηκαν σε ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας καθώς και δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και καταναλωτών, το πλαίσιο εφαρμογής θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM β. να υπάρξει προπαρασκευαστική εργασία για εκσυγχρονισμό και τροποποίηση του νόμου που προβλέπει την εξωδικαστική επίλυση χρέους και θα περιλαμβάνει σημαντικά φορολογικά κίνητρα για τη συμμετοχή και των οφειλετών. γ. Πρόταση για τη δημιουργία ενός συντονισμένου μηχανισμού που θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με εντολή να εξετάζει μεγάλη χρέη ιδιωτών και δημόσιων πιστωτών και θα πραγματοποιεί συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυση των "κόκκινων" δανείων. δ. Υποβολή Προεδρικού Διατάγματος για τη σύσταση ενός δικτύου πληροφόρησης χρέους και κέντρων πληροφόρησης χρέους ε. Η Τράπεζα Ελλάδος να διορίσει έναν ειδικό εκκαθαριστή και να καθιερώσει σύστημα αμοιβής για τους εκκαθαριστές με βάση την απόδοση σε διαβούλευση με το ΤΧΣ στ. Το ΤΧΣ θα διορίσει ένα μέλος του δ.σ. και μία εσωτερική ομάδα αφοσιωμένη στην επίλυση των "κόκκινων" δανείων. ζ. Σύσταση ενός νέου δομικού σχεδίου για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της στρατηγικής των NPL, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης ειδικής γραμματείας συντονισμού και γραφείου διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να στηρίζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

7. Oι αρχές θα συνεχίσουν, όπως έχει συμφωνηθεί με τον ΟΟΣΑ και θα θα υιοθετήσουν 10 ακόμη συστάσεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για τα αναψυκτικά και τα πετρελαϊκά προϊόντα, σε προσθήκη αυτών που έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της πρώτης σειράς από ορόσημα.

8. Οι αρχές θα εκδώσουν σε συμφωνία με τους θεσμούς Υπουργική Απόφαση για την επανασύγκλιση της διυπουργικής επιτροπής για τα κλειστά επαγγέλματα.

9. Στα διαρθρωτικά ταμεία, οι αρχές α. θα εφαρμόσουν πλήρως το Νόμο 4314/2014 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, θα υιοθετήσουν όλες τις εξουσιοδοτημένες ενέργειες απαραίτητες για την ενεργοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων και θα θέσουν σε εφαρμογή όλες τις προϋποθέσεις. β. Για τα πέντε προγράμματα αυτοκινητοδρόμων και για το μετρό καθώς και για τα προγράμματα διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων, οι αρχές: 1. θα καταρτίσουν ένα σχέδιο δράσης με συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα με τους αναδόχους ή τους εργολάβους, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δράσεων, για να αρθούν τα αδιέξοδα 2. να συμφωνήσουν με τους θεσμούς και να συστήσουν μία διυπουργική συντονιστική επιτροπή για τον έλεγχο της υλοποίησης του σχεδίου δράσης αλλά και για να διασφαλιστεί ότι θα ληφθούν εγκαίρως οι αναγκαίες αποφάσεις.

10. Χωροταξικός σχεδιασμός και δασικός νόμος: Οι Αρχές α. θα παρουσιάσουν στους θεσμούς τις προτάσεις για πιθανές βελτιώσεις του νόμου 4269 για το χωροταξικό σχεδιασμό και β. θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς για το περιεχόμενο και θα υποβάλουν το Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό των δασών.

11. Ενέργεια: Οι Αρχές θα λάβουν μη αναστρέψιμα βήματα (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης ημερομηνίας υποβολης δεσμευτικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, εκτός αν παρουσιαστεί κάποιο εναλλακτικό σχέδιο με ισοδύναμα αποτελέσματα σε όρους ανταγωνισμού και προσέλκυσης επενδύσεων, πάντα με κριτήριο τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς για την πλήρη αποδέσμευσή του από τη ΔΕΗ.

12. Ιδωτικοποίηση. Οι Αρχές θα α. εγκρίνουν το σχέδιο για το νέο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων ούτως ώστε να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στις αρχές του 2016 και β. θα ολοκληρώσουν τις εκκρεμείς κυβερνητικές δράσεις που έχουν καθοριστεί από τους θεσμούς για το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

13. Οι Αρχές θα α. υιοθετήσουν νόμο για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου με ισχύ 1η Ιανουαρίου 2016, που θα θέτει τις βασικές παραμέτρους με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο και θα είναι συμβατές με τους στόχους δαπανών μισθολογίου που έχουν συμφωνηθεί και με αποτελεσματική εφαρμογή σε όλο το δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της αποσυμπίεσης της κατανομής μισθών σε όλο το φάσμα μισθών σε συνδυασμό με προσόντα, απόδοση, ευθύνη και θέση του προσωπικού, β. δεσμευθούν στη συνέχιση του κανόνα προσλήψεων του 2016, ενώ η αναλογία για τα έτη 2017-2019 θα καθοριστεί στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου 2016-19.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ