Κομισιόν: Η Ελλάδα να εφαρμόσει τους κοινοτικούς κανόνες ασφαλίσεων

Κομισιόν: Η Ελλάδα να εφαρμόσει τους κοινοτικούς κανόνες ασφαλίσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ζητά από την Ελλάδα να εφαρμόσει τους κοινοτικούς κανόνες στον τομέα των ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία περί φερεγγυότητας ΙΙ (οδηγία 2009/138/ΕΚ) και την οδηγία OmnibusII (οδηγία 2014/51/ΕΕ).

Σύμφωνα με την Επιτροπή, "οι οδηγίες αυτές εισάγουν για πρώτη φορά ένα εναρμονισμένο υγιές και ισχυρό πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις ασφαλιστικές εταιρείες στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών κανόνων διακυβέρνησης και κανόνων υποβολής εκθέσεων, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ενιαίας αγοράς ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Αυτοί οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας των ασφαλιστικών εταιρειών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν κινδύνους σε δύσκολες περιόδους. Θα αρχίσουν να εφαρμόζονται πλήρως την 1η Ιανουαρίου 2016”.

Η προθεσμία για τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο έληξε τον περασμένο Μάρτιο και η Ελλάδα δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή μέτρα για τη μεταφορά αυτών των κανόνων στο εθνικό της δίκαιο. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ