Τι θα ισχύσει για επιταγές, γραμμάτια και συναλλαγματικές - Ολόκληρη η ΠΝΠ

Τι θα ισχύσει για επιταγές, γραμμάτια και συναλλαγματικές - Ολόκληρη η ΠΝΠ
Όλα όσα θα ισχύσουν για επιταγές, γραμμάτια και συναλλαγματικές με ημερομηνία πληρωμής - λήξης από τις 20 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, που δεν εξοφλούνται αναφέρει μεταξύ άλλων η Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα στο δεύτερο άρθρο της ΠΝΠ αναφέρεται:

«Επιταγές, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί από την πληρώτρια τράπεζα αδυναμία πληρωμής με ημερομηνία από την 20η Ιουλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, όπως και γραμμάτια εις διαταγήν και συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, που δεν εξοφλήθηκαν, δεν εμφανίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή από φορείς χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015».

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ