Ασκήσεις αντοχής στις τράπεζες σχεδιάζει η ΕΚΤ

Ασκήσεις αντοχής στις τράπεζες σχεδιάζει η ΕΚΤ
Περαιτέρω ασκήσεις αντοχής (stress tests) στις τράπεζες σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την αποτροπή τυχόν μελλοντικών κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο της ευρωζώνης, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ΕΚΤ.

"Οι ασκήσεις αντοχής σίγουρα θα είναι μέρος των εποπτικών δραστηριοτήτων στο μέλλον, με την μία ή την άλλη μορφή", δήλωσε σε τραπεζικό συνέδριο ο Γιούκα Βεσάλα, γενικός διευθυντής της Διεύθυνσης Μικροπροληπτικής Εποπτείας της ΕΚΤ. Ο ίδιος ανέφερε ότι η ΕΚΤ μελετά τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων και της στρατηγικής των μεγάλων τραπεζών πραγματοποιώντας συναντήσεις με κορυφαία στελέχη στο πλαίσιο του Προγράμματος Εποπτικής Εξέτασης (SEP), το οποίο περιλαμβάνει επιτόπιους ελέγχους και έρευνα στα εσωτερικά μοντέλα των τραπεζών καθώς και τακτικές επιθεωρήσεις από πολυεθνικές εποπτικές ομάδες.

H ΕΚΤ συναντά τα στελέχη των τραπεζών "όσο το δυνατόν συχνότερα", είπε ο Βεσάλα και πρόσθεσε ότι "αυτές οι συζητήσεις επισημοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος SEP", πρόσθεσε. Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ έχει υπό την άμεση εποπτεία της τις 123 μεγαλύτερες τράπεζες της ευρωζώνης, ενώ τα μικρότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τελούν υπό την ευθύνη των εθνικών εποπτικών αρχών.