ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,137 δισ. ευρώ από τρίμηνα έντοκα γραμμάτια

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,137 δισ. ευρώ από τρίμηνα έντοκα γραμμάτια
Το ποσό των 1,137 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ανακοίνωσε πως προχώρησε σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 875 εκατ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,50%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,138 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.

Το Ελληνικό Δημόσιο έκανε αποδεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 1,137 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως το επιτόκιο στην παρελθούσα δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, στις 14 Ιανουαρίου, ήταν στο 2,15%, ενώ η προηγούμενη έκδοση είχε υπερκαλυφθεί κατά 1,78 φορές.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015, στις 12μ.μ.

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας13 εβδομάδων

11 Φεβρουαρίου 2015(ποσά σε εκ. Ευρώ)

14 Ιανουαρίου 2015(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1.- Δημοπρατούμενο ποσό

875

625

2.- Ύψος προσφορών

1.138

1.113

3.-Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,30

1,78

4.-Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.137,5

812,5

5.- Απόδοση

2,50%

2,15%

6.- Τιμή Δημοπρασίας

99,372

99,460

7.- Cut – off ratio

100%

100%