Ρυθμίζονται τα χρέη των δήμων προς τη ΔΕΗ

Ρυθμίζονται τα χρέη των δήμων προς τη ΔΕΗ
Με τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ρυθμίζεται η εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους δήμους και την

Περιφέρεια Αττικής προς τη ΔΕΗ.
Όπως αναφέρεται, η ρύθμιση αφορά οφειλές των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τον ηλεκτροφωτισμό οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και τη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών τη χρονική περίοδο από 01/01/2012 έως 31/12/2014.
Τα ποσά οφειλής θα καθορισθούν σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής των μετρητών από τους αρμόδιους φορείς και τη ΔΕΗ. Θα αφαιρεθούν τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή άλλων επιβαρύνσεων. Θα ρυθμισθούν κατ΄ έτος και ανά υπόχρεο φορέα με Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής το 2012 είχε αρνηθεί να παραλάβει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα- αν και συντηρούσε το δίκτυο με δικά της κονδύλια- διότι μαζί με την αρμοδιότητα δεν μεταφέρθηκαν και οι αντίστοιχοι πόροι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με απόφασή του στις 22/07, θεωρεί «αδιανόητη ακόμη και ως σκέψη την πρόταση του υπουργείου Εσωτερικών να κληθούν δήμοι της Αττικής να καταβάλουν οφειλές προς τη ΔΕΗ για παροχή ηλεκτροφωτισμού και τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών που ποτέ δεν έχουν βεβαιωθεί».
Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ τονίζει: «Ουδέποτε η ΔΕΗ χρέωσε σε δήμο τον ηλεκτροφωτισμό και τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, ούτε φυσικά υπάρχει βεβαίωση τέτοιων χρεών από τη ΔΕΗ στους δήμους, καθώς δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους. Άρα το θέμα δεν αφορά σε καμία περίπτωση τους δήμους και οποιαδήποτε ρύθμιση χρεών δεν μπορεί να τους αφορά. Σε κάθε περίπτωση, αν το κεντρικό κράτος θέλει να προχωρήσει στην εξόφληση υποχρεώσεων προς τη "μικρή ΔΕΗ," αυτό δεν μπορεί να το φορτώσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Στην απόφαση συμπληρώνεται ότι «η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μέχρι το 2011 ανήκε στο ΥΠΕΚΑ, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία αρνήθηκε να αναλάβει την άσκησή της, καθώς δεν της μεταφέρθηκαν οι αναγκαίοι πόροι».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ