Εurobank: Κίνδυνος να ανασχεθούν οι μεταρρυθμίσεις στην ευρωζώνη

Εurobank: Κίνδυνος να ανασχεθούν οι μεταρρυθμίσεις στην ευρωζώνη
Ανάπτυξη 1% το 2014 και 1,7% το 2015 προβλέπει για την οικονομία της ευρωζώνης τριμηνιαία μελέτη της Eurobank.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στη σχετική έκθεση, «το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα συνεχίσει να καταγράφει μέτριους ρυθμούς ανάπτυξης λόγω της συνεχιζόμενης απομόχλευσης και των συνθηκών πιστωτικής στενότητας. Ωστόσο, ο μικρότερος βαθμός δημοσιονομικής προσαρμογής και τα μέτρα της ΕΚΤ για την τόνωση της πιστοδοτικής ικανότητας των τραπεζών θα δώσουν ώθηση στην ανάκαμψη, η οποία αναμένεται να γίνει πιο αισθητή το 2015. Ο έλεγχος των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών αναμένεται να οδηγήσει σε ένα καλύτερα κεφαλαιοποιημένο και περισσότερο διαφανές τραπεζικό σύστημα, με ενισχυμένες δυνατότητες χρηματοδότησης της οικονομίας. Συνολικά, εκτιμούμε ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα αναπτυχθεί κατά 1% και 1,7% το 2014 και 2015, αντίστοιχα».

Εκτιμά, επίσης, ότι «υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ανασχεθεί η προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην ευρωζώνη καθώς:

- Η μείωση των πιέσεων από τις αγορές ενδέχεται να οδηγήσει σε χαλάρωση της προσπάθειας των κυβερνήσεων για την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών. Ωστόσο, η πτώση του κόστους δανεισμού για τα κράτη της περιφέρειας δεν οφείλεται μόνο στη βελτίωση των θεμελιωδών των οικονομιών τους, αλλά και στην αναζήτηση ικανοποιητικών αποδόσεων από τους επενδυτές σε συνθήκες άφθονης ρευστότητας.

- Οι εύθραυστοι κυβερνητικοί σχηματισμοί, εν μέσω συσσωρευμένης κόπωσης, εγείρουν ανησυχίες για την πολιτική σταθερότητα στις χώρες της περιφέρειας.

- Η ενίσχυση των ευρωσκεπτικιστών στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντείνει τη διστακτικότητα για ανάληψη διαρθρωτικών πρωτοβουλιών, ιδίως στη Γαλλία».