Βελτίωση εμφανίζει στο πεντάμηνο Ιανουαρίου- Μαΐου το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Βελτίωση εμφανίζει στο πεντάμηνο Ιανουαρίου- Μαΐου το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Μειωμένο κατά 832 εκατ. ευρώ εμφανίζεται στο πεντάμηνο Ιανουαρίου- Μαΐου το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας, το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) διαμορφώθηκε στα 2,5 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο την αύξηση των εισπράξεων από τις μεταφορές (ναυτιλία). Αντιθέτως μικρή επιδείνωση εμφάνισε το εμπορικό έλλειμμα.

Πιο αναλυτικά, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 565 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από εξαγωγές λοιπών αγαθών, εκτός καυσίμων και πλοίων, έμειναν σχεδόν στάσιμες (διαμορφώθηκαν στα 5,78 δισ. ευρώ έναντι 5,76 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ταυτοχρόνως οι εισαγωγές (πλην καυσίμων και πλοίων) μειώθηκαν στα 9 δισ. ευρώ από 9,1 δισ. ευρώ. Στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών οι εισπράξεις από τον τουρισμό αυξήθηκαν στα 1,95 δισ. ευρώ από 1,76 δισ. ευρώ πέρυσι, (αύξηση κατά 10,6%) με αποτέλεσμα το πλεόνασμα του Ισοζυγίου αυτού να αυξηθεί φέτος κατά 834 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 245 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους. Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 2 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 318 εκατ. ευρώ από ό,τι την ίδια περίοδο του 2013.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ). Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων -που αντιστοιχεί στις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας από το εξωτερικό- παρουσίασε πλεόνασμα 3,4 δισ. ευρώ, κατά 633 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με πέρυσι.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 881 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εισροή 5,1 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων.

Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την καθαρή αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα αλλά και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού.

Στην κατηγορία των «λοιπών» επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 4,4 δίσ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση (εκροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ