Στα 15.000 ευρώ το όριο παρακράτησης για αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις

Στα 15.000 ευρώ το όριο παρακράτησης για αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις
Αυξάνεται στα 15.000 ευρώ, με απόφαση του υπουργού αναπληρωτή Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, το ποσό που δύναται να παρακρατεί

το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τις συντάξεις επομένων μηνών. Πρόκειται για τις αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, τα βοηθήματα, καθώς και τα επιδόματα που καταβάλλονται μαζί με τη σύνταξη.
Το συγκεκριμένο ποσό ήταν 5.000 ευρώ έως τον Απρίλιο 2013, πέρυσι αυξήθηκε στα 6.000 ευρώ και πλέον διαμορφώνεται στα 15.000 ευρώ ετησίως. Καθώς, το υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι η ανάγκη ευχερέστερης είσπραξης των αχρεωστήτως καταβαλλομένων ποσών για συντάξεις, βοηθήματα και επιδόματα που συγκαταβάλλονται με τη σύνταξη, απαιτεί την αύξηση του σχετικού ορίου κατά 250%.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αύξηση του ορίου κρίθηκε αναγκαία, καθώς, από λάθη συνήθως των υπηρεσιών, συνταξιούχοι του Δημοσίου ή των ΔΕΚΟ λάμβαναν είτε σύνταξη, είτε επιδόματα που δεν δικαιούνταν και τα επιπλέον τα ποσά καταβάλλονταν παρανόμως επί μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και επί δεκαετίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ