Αlpha Bank: Αναμένεται ανάπτυξη 0,6% στο β΄τρίμηνο 2014

Αlpha Bank: Αναμένεται ανάπτυξη 0,6% στο β΄τρίμηνο 2014
Η ανάκαμψη είναι εδώ, εκτιμά η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίου και προβλέπει θετικούς ρυθμούς ΑΕΠ από το β’ τρίμηνο του 2014.


Ειδικότερα, η Alpha Bank εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα «τρέξει» με ρυθμό 0,6% στο β΄τρίμηνο του 2014, ενώ κάνει λόγο για ισχυρές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Η τράπεζα σημειώνει ότι διαφαίνεται σταθεροποίηση του πολιτικού σκηνικού, συστήνει ωστόσο προσοχή στις αγκυλώσεις, όπως η αυξημένη φορολογία.
Ειδικότερα, αναφέρει η τράπεζα, η ταχεία επιβράδυνση της πτωτικής πορείας του ΑΕΠ συνεχίστηκε - με επιταχυνόμενο πράγματι ρυθμό - και στο 1ο 3μηνο 2014, αφού η πτώση του περιορίστηκε στο -1,1% σε ετήσια βάση σε αυτό το 3μηνο, έναντι της πτώσης κατά -2,3% σε ετήσια βάση στο 4ο 3μηνο 2013 και -6,0% στο 1ο 3μηνο 2013.
Όπως επισημαίνει η Alpha, «θετική αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται από το 2ο 3μηνο 2014, η οποία θα λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις στο 3ο και στο 4ο 3μηνο 2014. Η επιτάχυνση της ανάκαμψης από το 2ο 3μηνο 2014 θα στηριχθεί στην αναμενόμενη επιτάχυνση της αυξητικής πορείας των επενδύσεων και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και, επίσης, στη σταθεροποίηση και στη συνέχεια αύξηση και της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να προκύψουν κυρίως ως αποτέλεσμα:
α) της σημαντικής αύξησης της απασχόλησης που ήδη καταγράφεται στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας από την αρχή του 2014, και
β) της περαιτέρω βελτίωσης του οικονομικού κλίματος στη χώρα που με τη σειρά του αναμένεται να προκύψει από τον περιοριζόμενο κίνδυνο ανατροπής του προγράμματος προσαρμογής και ανάπτυξης που εφαρμόζεται επιτυχώς έως σήμερα.

Ειδικότερα:

Όσον αφορά την εξέλιξη του ΑΕΠ στο 1ο 3μηνο.2014, η ΕΛΣΤΑΤ δεν ανακοίνωσε ακόμη την εξέλιξη των βασικών συνιστωσών του ΑΕΠ στο 3μηνο αυτό και επομένως δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια από πού προήλθε η πτώση. Τα τελικά αναλυτικά στοιχεία θα ανακοινωθούν την 6η Ιουνίου 2014.
Ωστόσο, από τα στοιχεία της συγκυρίας προκύπτει η αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο 1ο 3μηνο 2014, η οποία, σε συνδυασμό με την πτώση των εξαγωγών αγαθών μπορεί να μετέτρεψαν την συμβολή των καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ σε ελαφρά αρνητική (της τάξης των -0,2 π.μ.) από θετική (της τάξης των 0,8 π.μ.) που αναμενόταν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εισαγωγές με πετρελαιοειδή ήταν ελαφρά μειωμένες κατά -0,3% σε ετήσια βάση στο 1ο 3μηνο 2014 αλλά οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ήταν αυξημένες κατά 10,4%. Αντίθετα, οι εξαγωγές αγαθών με πετρελαιοειδή ήταν μειωμένες κατά -3,0%, ενώ οι εξαγωγές αγαθών χωρίς πετρελαιοειδή ήταν μειωμένες κατά -4,7%. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι πληρωμές για τουρισμό στο εξωτερικό ήταν αυξημένες κατά 27,34% στο 1ο 2μηνο 2014 και οι πληρωμές για εισαγωγές λοιπών υπηρεσιών ήταν αυξημένες κατά 9,2%. Αυτές οι εξελίξεις, που δείχνουν επίσης την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης, μπορεί να αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό την θετική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ στο 1ο 3μηνο.2014 από την αύξηση των εισπράξεων από τον τουρισμό κατά 17,26%, από τη ναυτιλία κατά 5,6% και από τις λοιπές υπηρεσίες κατά 4,8%.
Όσον αφορά την εξέλιξη του ΑΕΠ στα επόμενα 3μηνα του 2014, θετική αύξησή του κατά 0,6% σε ετήσια βάση αναμένεται στο 2ο 3μηνο 2014 με μικρή θετική επίπτωση από τις καθαρές εξαγωγές και με σημαντικότερη θετική επίπτωση από τη μεταβολή των αποθεμάτων. Αναμένεται επίσης αύξηση των επενδύσεων, από το πολύ χαμηλό επίπεδό τους στο 2ο 3μηνο 2013 και περαιτέρω επιβράδυνση της πτωτικής πορείας της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Στη συνέχεια, η αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση θα επιταχυνθεί στο 3ο και στο 4ο 3μηνο 2014, λόγω της αναμενόμενης σημαντικής αύξησης των επενδύσεων και των εξαγωγών, όπως προαναφέρθηκε, ενώ και η ιδιωτική κατανάλωση μπορεί να σημειώσει θετικό πρόσημο από το 4ο 3μηνο 2014, λαμβάνοντας υπόψη και την πιο εμφανή αύξηση της απασχόλησης, με μείωση και της ανεργίας, μετά από θετικές εξελίξεις στον τομέα αυτό σε μια περίοδο πολλών μηνών. Όλα αυτά μπορεί να ενισχυθούν και από την αποκατάσταση σε πιο μόνιμη βάση ενός πιο αναβαθμισμένου οικονομικού κλίματος και καταναλωτικών και επιχειρηματικών προσδοκιών στην οικονομία, μετά τη σημαντική ήδη βελτίωσή τους στο 1ο 3μηνο 2014.
Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την καταλυτικά ευνοϊκή εξέλιξη αναμένεται να παίξει και η διαφαινόμενη σταθεροποίηση του πολιτικού σκηνικού, ιδιαίτερα στο βαθμό που ενδυναμώνει την υλοποίηση του προγράμματος σταθεροποίησης, αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης που εφαρμόζεται με αξιοσημείωτη συνέπεια από τον Μάιο του 2010.
Το πρόγραμμα αυτό έχει οδηγήσει ήδη στην εξάλειψη των ανεξέλεγκτων μακροοικονομικών ανισορροπιών που αντιμετώπιζε η χώρα το 2009, σε εξυγίανση και εντυπωσιακή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και σε ανάκτηση σε μεγάλο βαθμό της εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών στην αξιοπιστία και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Έχει δηλαδή εξασφαλίσει τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και για την ταχεία αύξηση της απασχόλησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ