Το ΚΕΠΕ βλέπει ανάπτυξη στο 0,5%

Το ΚΕΠΕ βλέπει ανάπτυξη στο 0,5%
Στο 0,5% αναμένεται να διαμορφωθεί ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το έτος 2014, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κέντρου Προγραμματισμού & Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕη οικονομία θα περάσει σε θετικό πρόσημο από το β’ τρίμηνο του 2014 (0,09%). Ο ρυθμός ανάπτυξης στο γ’ τρίμηνο υπολογίζεται στο 1,04% και για το δ’ τρίμηνο στο 1,35%. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ δεν αποκλείεται η ανάπτυξη να είναι ταχύτερη αν υπάρχει ισχυρότερη επενδυτική αύξηση, ταχύτερη αποκατάσταση ρευστότητας και ισχυρή τουριστική ροή. Δεν αποκλείει όμως και βραδύτερη ανάπτυξη η οποία θα συνδέεται με την κρίση στην Ουκρανία ή με «εγχώριες εξελίξεις που θα σηματοδοτήσουν καθυστερήσεις και αγκυλώσεις στην προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας».

Η εκτιμώμενη έναρξη περιόδου ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία εντός του 2014 αντανακλά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί αναφορικά με την εξισορρόπηση των βασικών δημοσιονομικών μεγεθών, την εξομάλυνση των συνθηκών στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, την προώθηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που είχαν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος και την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της χώρας.

Η ανοδική πορεία του πραγματικού ΑΕΠ εντός του 2014 δύναται –σύμφωνα με το ΚΕΠΕ- να ενισχυθεί περαιτέρω από την ανάκαμψη των επενδύσεων, μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος και της αποκατάστασης των συνθηκών ρευστότητας και χρηματοδότησης, την αύξηση των εξαγωγών αγαθών, μέσω της ενδυνάμωσης της εξωστρέφειας και της εκτιμώμενης μεγαλύτερης συμβολής των εξαγωγών υπηρεσιών, κυρίως μέσω του τουρισμού, την ανάσχεση της ιδιαίτερα αρνητικής δυναμικής στην αγορά εργασίας, καθώς και την ανοδική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη και τις σχετιζόμενες θετικές προοπτικές.
Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί οριακά υψηλότερα, στο 0,6%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ