ΤτΕ: Έλλειμμα 295 εκατ.ευρώ τον Ιανουάριο

ΤτΕ: Έλλειμμα 295 εκατ.ευρώ τον Ιανουάριο
Έλλειμμα εμφάνισε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας τον πρώτο μήνα του 2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 295 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ωστόσο μικρή μείωση, κατά 19 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.


Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη βελτίωση του ισοζυγίου εισοδημάτων, το οποίο εμφάνισε πλεόνασμα έναντι ελλείμματος τον Ιανουάριο του 2013, καθώς το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε.
Στο εμπορικό ισοζύγιο το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 105 εκατ. ευρώ, γεγονός που αντανακλά την αυξημένη δαπάνη για εισαγωγές καυσίμων. Οι εισαγωγές εμφάνισαν μείωση κατά 76 εκατ. ευρώ, όπως και οι εξαγωγές κατά 16 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 22,4% σε σύγκριση με το 2013, αντανακλώντας αύξηση του αριθμού αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 10,6%, σύμφωνα με την Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας.
Το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2014 πλεόνασμα 885 εκατ. ευρώ, κατά 16 εκατ. ευρώ μικρότερο εκείνου του Ιανουαρίου του 2013.
Τον Ιανουάριο του 2014 το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειμμα 13 εκατ. ευρώ. Το Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων, το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό, εμφάνισε έλλειμμα 308 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2014, έναντι 323 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013.
Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν μείωση κατά 44,5 εκατ. ευρώ.
Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδας εμφάνισαν καθαρή εκροή (αύξηση) 105 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 44 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2013). Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εκροή 64 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της Alpha Bank στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στην Κύπρο.
Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 2,2 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 882 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2013). Αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου αλλά και στην αύξηση (εκροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ