Να παταχθεί το πραεμπόριο τσιγάρων ζητούν 4 εταιρίες

 Να παταχθεί το πραεμπόριο τσιγάρων ζητούν 4 εταιρίες
Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού παρουσίασαν εχθές, Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, στον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη και τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, οι διευθύνοντες σύμβουλοι τεσσάρων εταιρειών του κλάδου Νικήτας Θεοφιλόπουλος (Παπαστράτος), Matthieu Juery (British American Tobacco), Ηλίας Ασημακόπουλος (Japan Tobacco International) και Αλέξανδρος Καμάρας (Imperial Tobacco Hellas).


Ειδικότερα, πρότειναν:

- Σταθερό φορολογικό σύστημα και μείωση της φορολογίας όταν αυτό καταστεί δυνατό.

- Αυστηρή εφαρμογή, αλλά και περαιτέρω αυστηροποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

- Συνεργασία με τις διωκτικές Αρχές για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες του λαθρεμπορίου στα καπνικά (χρηματοδότηση εκστρατείας ενημέρωσης από τον κλάδο).

- Αναζήτηση ευρωπαϊκών κονδυλίων (πχ Hercule III) προκειμένου να χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες δράσεις ενάντια στο παράνομο εμπόριο καπνικών.

- Υιοθέτηση της ψηφιακής σήμανσης Codentify των πακέτων, προκειμένου να επιτευχθεί η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων παράλληλα με τις σημερινές χάρτινες ταινίες.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, όσον αφορά στη ψηφιακή σήμανση, οι εκπρόσωποι των τεσσάρων εταιρειών ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη και πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού, που θα περιλαμβάνει και σύστημα ψηφιακής σήμανσης και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αυτών, παράλληλα με τις υπάρχουσες φορολογικές ταινίες και θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις πρόνοιες της πρόσφατης ευρωπαϊκής οδηγίας για τα καπνικά προϊόντα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι του υπουργείου δεσμεύτηκαν ότι θα προχωρήσουν στη σύσταση Επιτροπής Λειτουργικών Προδιαγραφών για τη δημιουργία συστήματος σήμανσης, ιχνηλασιμότητας και ψηφιακής επαλήθευσης της γνησιότητας των καπνικών προϊόντων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ