Μειώνει η ΕΥΔΑΠ τα τιμολόγια νερού και βάζει πάγιο 1 ευρώ το μήνα

Μειώνει η ΕΥΔΑΠ τα τιμολόγια νερού και βάζει πάγιο 1 ευρώ το μήνα
Σε μειώσεις των τιμολογίων στις περισσότερες κατηγορίες κατανάλωση προχωρά η ΕΥΔΑΠ. Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ υπ.αρ. 3188/16-12-2013 αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή των τιμολογίων των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης της εταιρίας, με την μείωση για τον μέσο καταναλωτή να ανέρχεται στο 1,6%.

Εντούτοις η ΕΥΔΑΠ βάζει πάγιο 1 ευρώ το μήνα ήτοι 3 ευρώ το τρίμηνο (συν Φ.Π.Α 23%) στους λογαριασμούς των καταναλωτών, καθώς όπως επισημαίνει "το κόστος αυτό σχετίζεται με την υποδομή και ετοιμότητα της εταιρίας να παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της στους καταναλωτές". Να σημειωθεί ότι το πάγιο τέλος τέλος της ΕΥΔΑΠ, ενώ μέχρι τώρα υπολογιζόταν σε ποσοστό 1% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος.
Ετσι οι χρεώσεις που θα ισχύσουν είναι:

(1) Γενικό Τιμολόγιο

Για μηνιαία κατανάλωση:

α) Στην 1η κλίμακα (0 - 5 m3) η τιμή διαμορφώνεται από 0,4138 ευρώ σε 0,35 ευρώ (-15,4 %).
β) Στη 2η κλίμακα (5 - 20 m3) η τιμή από 0,6471 ευρώ διαμορφώνεται σε 0,64 ευρώ (-1,1%).
γ) Στην 3η κλίμακα (20 - 27 m3) η τιμή μειώνεται από 1,8566 ευρώ σε 1,83 ευρώ (-1,4%).
δ) Στην 4η κλίμακα (27 – 35 m3) η τιμή μειώνεται από 2,5992 ευρώ σε 2,56 ευρώ (-1,5%).
ε) Στην 5η κλίμακα (άνω των 35 m3) η τιμή μειώνεται από 3,2357 ευρώ σε 3,20 ευρώ (-1,1%).


Εξαίρεση για πολυμελείς - πολύτεκνες οικογένειες:

Για οικογένειες με τρία και περισσότερα προστατευόμενα παιδιά η τιμή διαμορφώνεται σε ευρώ 0,3500 ανά m3, εφόσον η μηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει για μεν την πενταμελή οικογένεια τα 15 m3 ή τα 12 m3 για την τετραμελή (εφόσον πρόκειται για μονογονεϊκή), για δε μεγαλύτερες οικογένειες, το άνω όριο προσαυξημένο κατά 3 m3 για κάθε παιδί πέραν του τρίτου. Για υπέρβαση των άνω μηνιαίων οριακών καταναλώσεων δεν θα εφαρμόζεται η εξαίρεση.

(2) Βιομηχανικό και Επαγγελματικό Τιμολόγιο


Οι δύο κλίμακες του βιομηχανικού και επαγγελματικού τιμολογίου για μηνιαία κατανάλωση διαμορφώνονται από 0,8381 ευρώ και 0,9866 ευρώ σε 0,83 ευρώ έως 1.000 m3 και 0,98 ευρώ για άνω των 1.000 m3 αντίστοιχα, μειώνονται δηλαδή 1% και 0,7%.
Το πάγιο στο βιομηχανικό τιμολόγιο διαμορφώνεται από 4,5 ευρώ/μήνα έως 35 ευρώ /μήνα, αναλόγως το υδρόμετρο που διαθέτουν.

(3) Τιμολόγιο Δημοσίου & Δήμων

Μειώνεται από 0,9972 ευρώ σε 0,98 ευρώ, δηλαδή κατά 1,72%, ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης.

(4) Φιλανθρωπικό Τιμολόγιο

Το φιλανθρωπικό τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ διαμορφώνεται από 0,2864 ευρώ /m3 σε 0,23 ευρώ /m3, ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης, μειωμένο κατά 20%. Επιπροσθέτως, προτείνεται η επέκταση του φιλανθρωπικού τιμολογίου και σε ιδρύματα που φιλοξενούν σε μόνιμη βάση παιδιά, αναξιοπαθούντες και ηλικιωμένους. Τα ιδρύματα στα οποία θα χορηγείται το φιλανθρωπικό τιμολόγιο, θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

(5) Εφοδιασμός Πλοίων

Το τιμολόγιο εφοδιασμού πλοίων (επαγγελματικό) από 2,4401 ευρώ /m3 γίνεται 2,40 ευρώ, δηλαδή μειώνεται κατά 1,64%.

(6) Ενίσχυση Δικτύων Δήμων και Κοινοτήτων – Υδροδότηση Νήσων

Η τιμή νερού διαμορφώνεται σε 0,4880 ευρώ ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης (όσο και για τους Δήμους της Αττικής).

Κλιμάκια εκπτώσεων: Επί του ποσοστού του δικαιώματος χρήσεως υπονόμων και για ειδικές κατηγορίες ακινήτων ισχύουν τα ακόλουθα κλιμάκια εκπτώσεων:

α) Έκπτωση 50% χορηγείται στις κατηγορίες ακινήτων που χρησιμοποιούνται: ι. για βιομηχανίες και βιοτεχνίες ποτοποιίας, παγοποιίας, παραγωγής τεχνητής μετάξης και χαρτοποιίας και ιι. σε υδρομετρητές που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα.

β) Έκπτωση 30% χορηγείται σε υδρομετρητές που συνυδρεύουν σπίτια και ποτίζουν συνεχόμενους με τα σπίτια κήπους άνω των 200 m2, καθώς και σε υδρομετρητές που ποτίζουν αποκλειστικά κήπους άνω των 200 m2.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες πυροσβεστικών εγκαταστάσεων ακινήτων και αδιύλιστου νερού παραμένουν ως έχουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ