ΙΟΒΕ: Πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,4% και πληθωρισμό 4,3% το 2023 - Επενδυτική βαθμίδα έως το τέλος του έ

ΙΟΒΕ: Πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,4% και πληθωρισμό 4,3% το 2023 - Επενδυτική βαθμίδα έως το τέλος του έ

Ο εισερχόμενος τουρισμός καταγράφει ετήσια άνοδο

Ανάπτυξη 2,4% προβλέπει το κεντρικό σενάριο του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία, με το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών να βλέπει ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έως τα τέλη του έτους, τουριστικές εισπράξεις οριακά υψηλότερες από το 2019 αλλά και καθυστέρηση 1-2 τριμήνων στα projects του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, το βασικό σενάριο του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία το 2023 προβλέπει ανάπτυξη περίπου 2,4% και πληθωρισμό στο 4,3%, με την ιδιωτική κατανάλωση να αυξάνεται κατά 1,8%, τις επενδύσεις κατά 4% και την ανεργία να διαμορφώνεται στο 11%.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ, προβλέπεται η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το β’ εξάμηνο του 2023 από τουλάχιστον έναν οίκο αξιολόγησης.

Ο εισερχόμενος τουρισμός καταγράφει ετήσια άνοδο. Σε σχέση με το 2019, αναμένονται οριακά υψηλότερα ονομαστικά ετήσια έσοδα, αλλά χαμηλότερα σε σταθερές τιμές.

Επίσης, αναμένεται μικρή καθυστέρηση (1-2 τρίμηνα) στην εφαρμογή του Σχεδίου “Ελλάδα 2.0”, ενώ οι δημόσιες δαπάνες προβλέπονται ελαφρά υψηλότερες σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού.

Οι κίνδυνοι

Στους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, το ΙΟΒΕ ξεχωρίζει τους εξής:

– Γεωπολιτική και οικονομική αστάθεια σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

– Σφιχτότερο δημοσιονομικό και νομισματικό πλαίσιο στην Ευρώπη και εγχωρίως.

– Επίμονος πληθωρισμός σε αγαθά πρώτης ανάγκης. Απώλεια ανταγωνιστικότητας λόγω υψηλότερου του μ.ό. της Ευρωζώνης δομικού πληθωρισμού μετά τα μέσα του 2022.

– Αύξηση του επιτοκιακού spread δανείων-καταθέσεων και συστηματικά αρνητικός ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών.

– Κίνδυνος για νέα έξαρση ληξιπρόθεσμων οφειλών και μη εξυπηρετούμενων δανείων.

– Επιβράδυνση στην κλαδική διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης, π.χ. κόπωση και διακυμάνσεις στη βιομηχανική παραγωγή.

Οι θετικές προοπτικές

– Απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας και νέα διεθνή κεφάλαια για παραγωγικές και μακροχρόνιες επενδύσεις.

– Αύξηση δημοσίων εσόδων και μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

– Διατήρηση ενισχυμένης εξωστρέφειας της οικονομίας, με σταδιακή βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου.

– Μεταρρυθμίσεις με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 2023-2027, σε συνέχεια σχηματισμού μονοκομματικής κυβέρνησης.

– Συζήτηση για ένα νέο πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων στην ΕΕ καθώς και έγκαιρη αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως μέσω του REPowerEU.

– Η μείωση των κόκκινων δανείων σε επίπεδο συνόλου οικονομίας θα απελευθερώσει παραγωγικούς πόρους προς αποδοτικότερη κατανομή τους.

Οι συστάσεις

Σύμφωνα με την έκθεση, τρεις πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής:

1) Διασφάλιση ομαλής χρηματοδότησης της χώρας μεσοπρόθεσμα, με ανταγωνιστικούς όρους

 • Ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας
 • Δημοσιονομική σταθερότητα και προβλεψιμότητα

2) Βελτίωση του παραγωγικού υποδείγματος

 • Αύξηση παραγωγικότητας, προσέλκυση κεφαλαίου και ανθρώπων, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι δυσμενείς δημογραφικές τάσεις
 • Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, καινοτομίας στην παραγωγή, δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής αξίας
 • Εξωστρέφεια

3) Κατανομή θέσεων εργασίας και εισοδημάτων στον πληθυσμό

 • Ευκαιρίες για κοινωνική κινητικότητα
 • Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αύξηση εισοδημάτων

Για να αυξηθούν τα πραγματικά εισοδήματα απαιτούνται:

 • Αύξηση διεθνούς μεριδίου εξαγωγών
 • Συστηματική ενίσχυση των επενδύσεων
 • Αξιοπιστία στη χρηματοδότηση της χώρας
 • Υπό προϋποθέσεις εφικτή η βελτίωση του μακροχρόνιου ρυθμού δυνητικής ανάπτυξης παρά τις δημογραφικές προοπτικές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ