Δημήτρης Μπούρλος

Η μείωση των εισφορών στους επαγγελματίες φέρνει και μείωση συντάξεων

Η μείωση των εισφορών στους επαγγελματίες φέρνει και μείωση συντάξεων

Με μεγάλη αγωνία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, οι αγρότες, οι συμμετέχοντες σε κάθε μορφής εταιρείες την, μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, νέα νομοθέτηση, αναφορικά με τον προσδιορισμό και το ύψος των ασφαλιστικών τους εισφορών. 

Να υπενθυμίσουμε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο νομοθέτης είναι ελεύθερος να υπολογίσει την ασφαλιστική εισφορά με βάση το πραγματοποιούμενο εισόδημα ή επάγγελμα και να καθορίζει το ύψος της, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την επάρκεια των εισφορών, χωρίς όμως να θίγει υπέρμετρα το εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία. Από τις πληροφορίες ή από όσα δημοσίως έχουν λεχθεί από πλευράς ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας φαίνεται ότι θα υπάρξει αποσύνδεση του ύψους των εισφορών τόσο από το εισόδημα όσο και από τον κατώτατο μισθό, θα προσδιορισθεί σταθερό ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς και θα παρασχεθεί η δυνατότητα καταβολής υψηλότερης εισφοράς σε όσους επιθυμούν να «κτίσουν» υψηλότερη σύνταξη. Το ύψος της νέας σταθερής εισφοράς φαίνεται ότι θα είναι μεγαλύτερο από την παλαιά κατώτατη και θα διαμορφωθεί περίπου στα 220-230 ευρώ. Παρ΄ ότι η αποσύνδεση της εισφοράς από το εισόδημα δεν επιβλήθηκε από την απόφαση του Σ.Τ.Ε., άποψή μας είναι ότι ήταν αναγκαία από την πραγματικότητα και από την σωρεία προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι ασφαλισμένοι, τα οποία εν πολλοίς δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει ο ΕΦΚΑ. Ιδίως η σύνδεση και ο προσδιορισμός με το εισόδημα του προηγούμενου, που ξεκινούσε από το έτος που προηγείτο του προηγούμενου, κατέληγε να δημιουργήσει ένα πραγματικό χάος στο τι ο κάθε ασφαλισμένος όφειλε και τι ο ΕΦΚΑ εδικαιούτο να απαιτήσει σε κάθε περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση πάντως και αναμένοντας τις οριστικές νομοθετικές ρυθμίσεις, εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι με αυτό το ύψος εισφοράς, όσο κατά μείζονα λόγο και με το προηγούμενο κατώτατο ποσό εισφοράς, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα πρέπει να αναμένουν αξιοπρεπές ποσό συνταξιοδοτικών παροχών, αν βέβαια ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεών τους εξακολουθεί να είναι ο ίδιος. Η απλή αναγωγή των εισφορών σε εισόδημα δηλαδή, θα προσδιορίζει χαμηλές συντάξεις, ακόμη και στις περιπτώσεις εκτεταμένου ασφαλιστικού βίου, αυτό δε είναι κάτι που ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί.

Ο Δημήτρης Μπούρλος είναι δικηγόρος και τ. εκδότης του περιοδικού «Νομοθεσία ΙΚΑ»

Δείτε όλα τα άρθρα του Δημήτρη Μπούρλου στο fpress.gr ΕΔΩ