Το πρόστιμο που επιβραβεύει την ανομία

Το πρόστιμο που επιβραβεύει την ανομία
Πριν από μήνες η Βιοχάλκο βγήκε από το ελληνικό Χρηματιστήριο αλλά ουδέποτε υπέβαλε δημόσιες προτάσεις

για τις θυγατρικές της που επίσης είναι εισηγμένες παρ ότι κλήθηκε να το πράξει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Και η τελευταία ενώ είχε το εργαλείο να επιβάλλει πρόστιμο έως 3 εκ Ευρώ αλλά και να αναστείλει την άσκηση δικαιωμάτων περιορίστηκε στην επιβολή προστίμου 230.000 Ευρώ.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια ποινή η οποία μόνο θυμηδία μπορεί να προκαλέσει. Και αυτό γιατί ένας όμιλος τέρας παρέβη τη χρηματιστηριακή νομοθεσία και τιμωρείται με πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί στο να ζητά το κράτος 10 Ευρώ από έναν πολίτη με ετήσιο εισόδημα 30.000 Ευρώ.
Αυτό όμως είναι το λιγότερο καθώς ουσιαστικά με την απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανοίγει διάπλατα την πόρτα το φαινόμενο να επαναληφθεί. Δηλαδή να μην υποβάλλουν και άλλοι υπόχρεοι δημόσιες προτάσεις και το Χρηματιστήριο να λειτουργεί υπό συνθήκες αυθαιρεσίας. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις το μήνυμα που λαμβάνει η μειοψηφία είναι ότι η ανομία «τιμωρείται» με χάδια. Και η μειοψηφία σήμερα είναι ξένοι επενδυτές οι οποίοι στο πίσω μέρος του μυαλού τους βάζουν ότι μπορεί να τύχουν ανάλογης μεταχείρισης σε εταιρίες που έχουν επενδύσει.
Άραγε το θέλουν αυτό στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κυρίως στην κυβέρνηση;
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
[email protected]