Τα... ζόρια της Digea και το αίτημα για παράταση

Τα... ζόρια της Digea και το αίτημα για παράταση
Ασφυκτικές είναι οι πιέσεις που ασκούνται από την Digea προς την κυβέρνηση προκειμένου να της δοθεί δίμηνη παράταση για την κάλυψη των σημείων εκπομπής του ψηφιακού σήματος.

Ήδη η Digea έχει καθυστερήσει σημαντικά στην κάλυψη των υποχρεώσεών της και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα κάλυψης της χώρας με ψηφιακό σήμα λόγω έλλειψης κεφαλαίων. Η έλλειψη αυτή προέρχεται σε ένα βαθμό από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των τηλεοπτικών σταθμών που μετέχουν στο μετοχικό σχήμα δεν καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα τα έσοδα και κατ επέκταση η ρευστότητα να παρουσιάζουν υστέρηση.
Πρόσφατα η Digea πέτυχε να λάβει ομολογιακό δάνειο προκειμένου να προχωρήσει στην αγορά πομπών και αναμεταδοτών ειδικά για την Κεντρική Ελλάδα όπου υπάρχει ζήτημα ελλιπούς κάλυψης. Η ελλιπής αυτή κάλυψη οδήγησε την ΕΕΤΤ να επιβάλλει πρόστιμο 1.000 Ευρώ την ημέρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης κάλυψης των σημείων εκπομπής.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές οι μέτοχοι της Digea έχουν λάβει υπόσχεση από την υφυπουργό Μέσων ενημέρωσης κα Σοφία Βούλτεψη για δίμηνη παράταση. ωστόσο δεν έχει υπογραφεί σχετική υπουργική απόφαση καθώς φαίνεται ότι τα συναρμόδια υπουργεία δεν εμφανίζονται πρόθυμα να υπογράψουν μια ρύθμιση που θεωρείται χαριστική ειδικά μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ