Οι 22 υποψήφιοι που προκρίθηκαν για τη ΝΕΡΙΤ

Οι 22 υποψήφιοι που προκρίθηκαν για τη ΝΕΡΙΤ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ, εγκρίθηκε η πλήρωση 22 θέσεων Δημοσιογράφων και Καλλιτεχνικών Ειδικοτήτων με Σύμβαση

Εργασίας Αορίστου Χρόνου στις ειδικότητες Πολιτικού – Κοινοβουλευτικού Ρεπορτάζ, Οικονομικού Ρεπορτάζ, Αρχείου Ειδήσεων, Διεθνών Ειδήσεων και Διευθυντών Παραγωγής Μουσικών Συνόλων.
Οι σχετικές αποφάσεις του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ και οι πίνακες με τα ονόματα των προκριθέντων υποψηφίων, έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια, στη διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:”ΝΕΡΙΤ”&page=0&sort=recent.
Οι πλήρωση των θέσεων αυτών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και των τριών φάσεων (αξιολόγηση τυπικών προσόντων, βαθμολόγηση υποψηφίου από ανεξάρτητους αξιολογητές, προσωπική συνέντευξη) που προβλέπονταν στις σχετικές προκηρύξεις των διαγωνισμών της ΝΕΡΙΤ.
Η διοίκηση της ΝΕΡΙΤ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας, με στόχο την αξιοκρατική κάλυψη των θέσεων και των υπολοίπων ειδικοτήτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ