Ο μάγος Χουντίνι και ο διαγωνισμός για τις προσλήψεις δημοσιογράφων στη ΝΕΡΙΤ

Ο μάγος Χουντίνι και ο διαγωνισμός για τις προσλήψεις δημοσιογράφων στη ΝΕΡΙΤ
Μόνο ένας …μάγος όπως ο Χουντίνι θα μπορούσε να εξαφανίσει με τέτοια μαεστρία μόρια –τα οποία αντιστοιχούν σε πτυχία, προϋπηρεσία ξένες γλώσσες κλπ- από τους υποψηφίους για την πρόσληψη στην ΝΕΡΙΤ. Δείτε τον προσωρινό κατάλογο που δημοσιεύτηκε –ελπίζουμε- επίσημα αυτή τη φορά.

Σε σχετική ανάρτηση, στην ιστοσελίδα της, η ΝΕΡIT έκανε γνωστό ότι στην ιστοσελίδα της ICAP -του συμβούλου που ανέλαβε να διεκπεραιώσει τη διαδικασία της μοριοδότησης- ανέβηκαν οι λίστες με αυτούς που προηγούνται (σ.σ δεν είναι επιτυγχόντες καθώς ακολουθούν ακόμη δύο φάσεις με συνεντεύξεις). Οι λίστες, είναι εντελώς διαφορετικές σε σχέση με αυτές που είχαν διαρρεύσει προ ολίγων εβδομάδων. Υποψήφιοι με προϋπηρεσία δεκαετιών στο επάγγελμα και κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, εκεί που καταλάμβαναν στη λίστα της διαρροής μια από τις πρώτες θέσεις, στην επίσημη λίστα εμφανίζονται να έχουν μηδενιστεί. Τα παραδείγματα είναι δεκάδες και πλέον, αναμένεται ότι θα υπάρξει νέα θύελλα αντιδράσεων μέχρι να δοθούν όλες οι εξηγήσεις. Στην ανακοίνωση, αναφέρεται ότι μηδενίστηκαν όσοι δεν προσκόμισαν τα δικαιολογητικά. Προσοχή: όσοι αισθάνονται αδικημένοι έχουν μόλις πέντε ημέρες στη διάθεσή τους για να υποβάλλουν ένσταση η οποία θα γίνει ηλεκτρονικά. Ιδού και η επίσημη ανακοίνωση της ΝΕΡΙΤ

Στην ιστοσελίδα http://nerit.icap.gr/main.html αναρτήθηκε o προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο πίνακας αυτός δεν συνιστά Πίνακα Κατάταξης Επιτυχόντων. Καταρτίσθηκε βάσει των στοιχείων που δήλωσαν όλοι οι υποψήφιοι και επιβεβαιώθηκαν με βάση τα έγγραφα (πτυχία, διπλώματα ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, βεβαιώσεις εργοδοτών και ασφαλιστικών ταμείων, αντίγραφα συμβάσεων υποψηφίων, υπεύθυνες δηλώσεις) που υπέβαλαν οι ίδιοι, είτε με την αρχική τους δήλωση, είτε με τη συμπληρωματική. Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση δεν μοριοδοτήθηκαν (έχουν δηλαδή μηδενιστεί) όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλαν τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την επιβεβαίωση των προσόντων που επικαλέστηκαν ότι διαθέτουν με τη δήλωσή τους. Κατά του προσωρινού πίνακα βαθμολογίας είναι δυνατή η υποβολή ένστασης από αύριο, (Τετάρτη 5 Μαρτίου) μέχρι και τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 17:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα, πατώντας στην υπερσύνδεση «ένσταση» που βρίσκεται δίπλα στο όνομα του κάθε υποψηφίου. Με την ένσταση ο υποψήφιος δηλώνει τη διαφωνία του με συγκεκριμένο/α πεδίο/α της βαθμολογίας του, επισυνάπτοντας τα υποστηρικτικά της ένστασης έγγραφα, εφόσον υπάρχουν. Μετά τον έλεγχο των ενστάσεων θα καταρτισθεί αναθεωρημένος πίνακας κατάταξης. Θα ακολουθήσει η βαθμολόγηση από τους Αξιολογητές και η βαθμολόγηση από τη συνέντευξη. Ο τελικός πίνακας κατάταξης θα καταρτισθεί με βάση το άθροισμα των μορίων του αναθεωρημένου πίνακα κατάταξης, της βαθμολογίας των Αξιολογητών και της βαθμολογίας της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προκηρύξεις (με μέγιστη βαθμολόγηση τα 5.000 μόρια). Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 72.00.178 και 210 72.00.319.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ