Επιδοτήσεις έως και 1122 ευρώ για την αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα – Βρείτε πόσα θα πάρετε

Επιδοτήσεις έως και 1122 ευρώ για την αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα – Βρείτε πόσα θα πάρετε

Δημοσιεύτηκε -επιτέλους- ο οδηγός με τις επιδοτήσεις για την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα. Τα ποσοστά επιδοτήσεων θα κυμαίνονται από 50 έως 60% ανάλογα με το εισόδημα ενώ οι επιδοτήσεις θα ξεκινούν από τα 632 ευρώ και θα φτάνουν έως και τα 1122 ευρώ ανάλογα και με την χωρτικότητα του ηλιακού.

Πρακτικά, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε και για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή». Δηλαδή, θα υποβληθούν οι αιτήσεις από όλους σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και η κατάταξη θα γίνεται με βάση την βαθμολογία της κάθε αίτησης. Όσο μικρότερο το εισόδημα και όσο περισσότερα τα μέλη του νοικοκυριού τόσο μεγαλύτερη θα είναι η βαθμολογία ενώ προσαύξηση θα υπάρχει και με βάση το αν υπάρχει μέλος ΑΜΕΑ στο νοικοκυριό ή αν η οικογένεια είναι μονογονεΪκή.

Το βασικό ερώτημα που θα απασχολήσει τους ενδιαφερόμενους είναι το ύψος της επιδότησης. Το ποσό είναι πιο «γενναιόδωρο» σε σχέση με το πρόγραμμα «αλλάζω συσκευή» κάτι που φαίνεται και από τα ακόλουθα ποσά:

Χωρητικότητα Επιδότηση

110-135 lt 632 - 759 €

136-185 lt 799 - 957 €

186 lt και πάνω 935 - 1122 €

Οι τιμές είναι τελικές και συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Ουσιαστικά, υπάρχουν τρία κλιμάκια επιδοτήσεων: το 50%, το 55% και το 60%. Το ποιος κατατάσσεται που, προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:

Χωρητικότητα boiler (λίτρα)

Μέγιστη ονομαστική αξία προ ΦΠΑ κάθε επιταγής (ανώτατο ποσό επιχορήγησης προ ΦΠΑ ανά περίπτωση)

Ποσοστό (%) ενίσχυσης επί της λιανικής τιμής πώλησης της συσκευής

(όπως προκύπτει κατά τη στιγμή της αγοράς)

Από

Έως

3η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου

2η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου

1η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου

50%

55%

60%

110

135

510,48 €

561,29 €

612,10 €

136

185

643,55 €

707,26 €

771,77 €

186

--

754,03 €

829,84 €

904,84 €

Τα ποσά αυτά είναι χωρίς τον ΦΠΑ. Τα ποσά που προαναφέρθηκαν στην αρχή, περιλαμβάνουν και τον ΦΠΑ. Πώς γίνεται η κατάταξη;

  1. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσσονται όσοι έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος κάτω από 5000 ευρώ (π.χ ένα άτομο 5000 ευρώ συνολικό εισόδημα, δύο άτομα 10.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα κ.ο.κ). Λαμβάνουν επιδότηση 60%
  2. Στην δεύτερη κατηγορία μπαίνουν αυτοί που έχουν μέσο εισόδημα ανά μέλος από 5000 έως 10.000 ευρώ και λαμβάνουν επιδότηση 55%.
  3. Στην 3η κατηγορία ανήκουν αυτοί που έχουν μέσο εισόδημα ανά μέλος πάνω από 10.000 ευρώ και μέχρι 30.000 ευρώ. Εκεί η επιδότηση είναι 50%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ